ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

28 فروردین 1389

infos@peiknet.com

 
 
  مرتضی آقا تهرانی یک نمونه است
بازگشت میوه های پیوندی
مصباح یزدی از امریکا و انگلیس
 
 
 
 

با سلام- تصویر بدون عبا و عمامه آقای مصباح یزدی بسیار جالب بود. در مورد سفرهای ایشان به آمریکا و کانادا نکته ای وجود دارد و آن اینکه  موسسه ایشان حدود دوازده رشته مثل حقوق و اقتصاد و فلسفه و ...دارد و خلاصه موسسه کادر حکومتی سازی است.  طلاب علوم دینی که سال ششم حوزه را خوانده باشند می توانند در آزمون ورودی آن شرکت کنند و در صورت موفقیت در آزمون کتبی و مصاحبه می توانند در یکی از رشته های درسی موسسه درس بخوانند. مدرک موسسه آقای مصباح یزدی مورد تایید وزارت علوم می باشد.

آقای مصباح سالها پیش تصمیم گرفت که تعدادی از دانش آموختگان موسسه اش که به اصطلاح  در کنار درس طلبگی  درس دانشگاهی هم خوانده اند را  برای ادامه تحصیل در رشته های مختلف به خارج از کشور اعزام کند که با موافقت مسولان وقت نظام  مواجه شد. بنابراین، مقدمات آن فراهم شد و سپس تعدادی برای ادامه تحصیل به آمریکا  فرستاده شدند و خود آقای مصباح برای سرکشی به وضعیت آنان به آمریکا مسافرت هایی داشته است (گویا چندماهی یک دفعه). از نمونه های این افراد می توان به آقای دکتر "مرتضی آقا تهرانی" که نماینده فعلی مجلس و معلم اخلاق کابینه احمدی نژاد است اشاره کرد. البته گویا محدود به آمریکا هم نیست، بلکه به انگلستان هم افرادی را برای ادامه تحصیل فرستاده است آن هم اگر درست یادم باشد به دانشگاه آکسفورد فرستاده است. حاج آقا "طالبی" از نمونه افرادی است که در انگلستان درس خوانده است.

خلاصه ایشان همه جور کادر برای حکومت تربیت کرده است. این که این شاگردها در مدت اقامت در انگلستان و امریکا سرشان به کجا بند شده و یا نشده و سپس بر چه مبنای به ایران بازگشته و در کنار آقای احمدی نژاد قرار گرفته اند؟ پرسشی است که پاسخ به آن از عهده بنده خارج است. آینده نشان خواهد داد. رفتن برای تحصیل به انگلستان و امریکا و سپس با چنین تفکرات ارتجاعی و مهاجمی به ایران بازگشتن و مثلا رهبری مداحان را برعهده گرفتن – مانند مرتضی آقا تهرانی- خودش یک پدیده قابل بررسی است.

ایمیل بنده محفوظ باشد

 
 
اشتراک در فیس بوک