ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

29 فروردین 1389

infos@peiknet.com

 
 
 

میلیاردها تومان برای خرید رای هزینه شده بود
بوی گند انتخابات 22 خرداد
در ارگان های حکومتی پخش است!

 
 
 
 

همه تصمیم گیری ها در خانه فاطمی انجام شده است. برخی شخصیت های سیاسی و قانونگذاری و وابستگان آنها به این خانه رفت و آمد دارند.

خانه فاطمی کانون تقلب های انتخاباتی بود. دلارهای نفتی بی صاحب در همین خانه برای خریدن رای بین کارگزاران تقلب به سود احمدی نژاد تقسیم شد.

رابط مستقیم احمدی نژاد با این خانه رحیمی معاون اول وی بوده که او نیز یک پیک ویژه برای ارتباط با جلسات این خانه داشته است، با نام مستعار "جابر الف".

جابر برای ابلاغ دستورات رحیمی، از ماشین شخصی وی استفاده می کرده است. "جابر الف" که اخیرا باتهام اختلاس توسط قوه قضائیه دستگیر شده به همه موارد اتهامی اعتراف کرده اما تاکنون قوه  خود "رحیمی" نه بازداشت شده و نه بازجوئی!

جابر که بعلت حمل و فروش مواد مخدر محکومیت دارد، وظیفه کار چاق کنی برای برخی افراد سیاسی را برعهده داشته و بیشتر هرینه های خود را از حساب رحیمی معاون اول احمدی نژاد برداشت می کرده است. پرداخت باج به نمایندگان مجلس برای حمایت از دولت و یا اعلام انصراف از استیضاح وزرای دولت و یا طراحان بررسی مدرک دکترای رحیمی توسط جابر و از یک حساب در گردش35 میلیارد تومان پرداخت شده است.

احمدی نژاد گفته است کلیه پول ها در راه انتخابات ریاست جمهوری مصرف شده است. از این مبلغ 18 میلیارد تومان در اختیار اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، ده میلیارد تومان در اختیار پسر احمدی نژاد و هفت میلیارد تومان در اختیار محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد قرار داشته است.

 سایت جرس در این زمینه نوشت:

پس از مشخص شدن این بریز و بپاش انتخاباتی برای احمدی نژاد در روستاها و شهرهای کوچک و بزرگ و اعتراض موسوی و کروبی به زمینه سازی دولت برای خریدن آراء مردم، که توسط قوه قضائیه اثبات شد، احمدی نژاد نزد آقای خامنه ای رفته و شرعا شهادت داده که "مبالغ یادشده تنها در راه انتخابات هزینه شده و هرگز به هیچ مصرف دیگری (شخصی یا خانوادگی) نرسیده است."

احمدی نژاد در همین جلسه از رهبر "با این استدلال که باز کردن این پرونده کل انتخابات را زیر علامت سئوال می برد، خواستار توقف رسیدگی به جرائم مالی و اتهاماتی مبنی بر فسادِ اقتصادیِ رحیمی (معاون اول و سخنگوی خود) می شود که خامنه ای مجاب شده و دستور توقفِ این رسیدگی را می دهد و دفتر خامنه ای به قوه قضائیه و مجلس اطلاع میدهد "موقتا رسیدگی به پرونده رحیمی متوقف شود"

 
 
اشتراک در فیس بوک