ايران  

        www.peiknet.com

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

31 فروردین 1389

infos@peiknet.com

 
 
 

نامه ای از ایران
باید با مردم جوشید تا دید
یک مو از تن جنبش سبز کم نشده!

 
 
 
 

در چند روز گذشته، نه همه جا، اما در خیلی از محافل صحبت از آن جوان سبز پوش ایرانی است که بهترین خواننده آلمان شده است.

عجب روزگاری! عمق این جنبش سبز را ببینید تا کجاست که غیرسیاسی ترین افراد را به زیر چتر گسترده خود آورده است. در همان شروع این جنیش کسانی که اصلاً فکرش را هم نمی کردیم پا به میدان گذاشتند. باور کنید این جنبش حتی اندکی هم ریزش نداشته است. حتی فکر می کنم خود آقایانی که می گویند دفتر آن را بسته ایم از این ماجرا دقیقا اطلاع دارند و روز به روز هم بر نگرانی شان افزوده می شود.

در این10-11 ماه شاهدیم، هر که این سودا به جانش ریخته شد، انگار تازه چشم و گوشش باز شده و
زندگی دیگری پیدا کرده است. چه صبر پر صلابتی دارد این ملت و میر حسین چه
زیبا درک کرده خصوصیات این مردم را. او همان را می گوید که همه با جان فهمیده اند.

 
 
اشتراک در فیس بوک