ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

24اسفند  1390

infos@pyknet.net

 
 
 

گزارش دریافتی
انفجار آزمایشی
در اسلحه سازی اصفهان

 
 
 
 

بموجب خبری که جهت انتشار در اختیار پیک نت قرار گرفته، بدنبال یک انفجار آزمایشی در صنایع اسلحه سازی اصفهان، شماری از کارکنان این مرکز به بیمارستان خورشید اصفهان منتقل شده اند. هنوز معلوم نیست که چه تعداد در این حادثه کشته شده اند، زیرا مانع هر نوع اطلاع و انتشار خبر به خارج از این مرکز شده اند. حتی مجروحان حادثه نیز خود نمی دانند هنگام وقوع انفجار آزمایشی چه تعداد از همکارانشان کشته و یا مجروح شده اند.

در ادامه همین خبر، پیرامون عوارضی که مجروحان و مصدومان حادثه گرفتار آن شده اند اطلاع داده اند که تمام آهن بدن این افراد در مفاصل آنها رسوب کرده و باعث دردهای غیر قابل تحمل شده است. همچنین تنفس آنها بسیار دشوار شده و به همین دلیل به بخش های ویژه بیمارستان خورشید منتقل شده اند.

در صورت دریافت اخبار تازه ای درباره این انفجار، آن را نیز منتشر خواهیم کرد.

پیک نت 24 اسفند

 
 

اشتراک گذاری: