ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

23اسفند  1390

infos@pyknet.net

 
 
 

کارنامه درخشان ای خامنه ای

مطبوعات را فله ای بستند

تا مجلس را گله ای تشکیل دهند!

 
 
 
 

سال به پایان رسید، اما نتیجه انتخابات بی رونقی که برای مجلس نهم ترتیب دادند اعلام نشد! حتی هیچ دلیل و مدرک و سندی دال بر عدم شرکت اکثریت مردم دراین انتخابات و چانه زنی در پشت صحنه برای رسیدن به یک لیست واحد و تفاهمی برای مجلس آینده در دست نبود، همین اعلام نکردن نتایج انتخاباتی که رهبر می گوید با شرکت مردم در آن امریکا از توهم حمله به ایران خارج شد کافی بود!

انتخابات و نتایج آن چنان برای مردم بی تفاوت است که شاید در شهرهای کوچک بدلیل آشنائی های محلی برای مردم محلی مهم باشد که چه کسی به مجلس می رود، اما برای شهرهای بزرگ مردم نه مجلس را دیگر مجلس می دانند و نه نماینده اش را نماینده. حکومت خود بیش از مردم بر این امر واقف است و به همین دلیل نه نیازی به پاسخگوئی درباره نتیجه انتخابات در خود احساس می کند و نه فشاری از جانب مردم برای اعلام نتایج وجود دارد. همین که در تاریکخانه سرگرم چانه زنی و لیست سازی هستند تا در آستانه پایان کار مجلس کنونی، لیست را اعلام کنند و به کنونی ها بگویند بفرمائید بیرون از مجلس تا جدیدی ها وارد شوند!

این فاجعه از مجلس هفتم شروع شد و با مجلس نهم وارد دوره تکاملی خود شد. یعنی تبدیل مجلس به کانون بشین و پاشو برای تصویب قوانینی که از مرکز غیبی (بیت رهبری) ابلاغ می شود. همچنان که در زمان شاه از دربار شاهنشاهی ابلاغ می شد.

نخست بررسی اعتبار نامه ها را از دستور کار آغاز مجلس جدید حذف کردند (مجلس هفتم)، سپس نمایندگانی را با اسامی مستعار وارد مجلس کردند (مجلس هشتم و به  مجلس بردن شماری اوباش و بازجو و شکنجه گر بنام نماینده البته با اسامی و شناسنامه جدید) و حالا هدایت گله ای یک عده ای که قرار است نمایندگان مجلس نهم باشند.

 

پیک نت 23 اسفند

 
 

اشتراک گذاری: