پيک نت peiknet

ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

25 بهمن  1390

infos@pyknet.net

 
 
 

بدنبال جلسه بررسی در مجمع مصلحت
گزارش هاشمی به مراجع
درباره وضع بحرانی کشور!

 
 
 
 

سایت "فردا" که آن را متمایل و یا وابسته به احمد توکلی می دانند نوشت است که اخیرا یک جلسه اضطراری با مسئولین نظام در مجمع مصلحت تشکیل شده که هاشمی رفسنجانی مبتکر و دعوت کننده آن بوده است. در این جلسه مسئله فعالیت های اتمی جمهوری اسلامی و سیاست های اتمی مطرح شده است. متعاقب این جلسه، هاشمی رفسنجانی عازم قم شده تا گزارشی از وضع بحرانی کشور، مباحث مطرح شده در این جلسه در اختیار مراجع بگذارد. در این دیدارها هاشمی مراجع تقلید را در جریان وضعیت پرونده اتمی و تهدیدات روز افزون غرب و بویژه امریکا قرار داده است.

پیک نت 25 بهمن

 
 

اشتراک گذاری: