پيک نت peiknet

ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

25 بهمن  1390

infos@pyknet.net

 
 
 

500 هزار کارگر و کارمند
در اسرائیل اعتصاب کرده اند

 
 
 
 

به دعوت اتحادیه سندیکاهای کارگران اسرائیل از روز 8 فوریه اعتصابات عمومی در سراسر اسرائیل اعلام شد. اعتصاب برای اعتراض به برنامه دولت برای استخدام موقت بجای استخدام دائم شروع شد و اکنون خواست های دیگری نیز به آن اضافه شده است. نیم میلیون کارکنان و کارگران در بخش های دولتی وخصوصی - ادارات و بیمارستان های دولتی وشرکت برق و مو سسات اموزشی و صندوق بیمه اجتماعی و بانک ملی و راه اهن و بنادر، بورس وغیره... به در خواست اتحادیه سندیکاهای کارگران پاسخ داده و در اعتصابات عمومی شرکت کرده اند. وزیر دارائی اسرائیل تحت حمایت اتاق بازرگانی اسرائیل برای جلوگیری از این اعتصاب به دیوان عالی قضای شکایت کرده است.

پیک نت 25 بهمن

 
 

اشتراک گذاری: