ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

8 آبان  1390

infos@pyknet.net

 
 
 

43 در صد تجاوزها گروهی است
تجاوزهای گروهی و فردی
در تهران و شهرستان ها

 
 
 
 

سایت خبری قانون، نوشت:

علاوه بر تجاوز ۱۱ کارگر افغانی به یک کودک کار که منجر به مرگ او شد، نگاهی به خبر‌های چند ماه گذشته حاکی از آن است که هر ماه حداقل ۱۰ مورد تجاوز در رسانه ها منتشر‌ شده است. بررسی ۴۰ مورد از مهم‌ترین موارد رسانه‌ای شده نشان میدهد:

۱۷ مورد یعنی تقریباً ۴۳ درصد تجاوزها گروهی و ۲۳ مورد یعنی حدود ۵۷ درصد تجاوزها فردی بوده است. ۶۵ درصد متجاوزان اقدام به ربودن قربانیان کرده‌اند. در ۲۰ درصد موارد، متجاوزان در پوشش راننده تاکسی و مسافرکش و در ۱۵ درصد در پوشش انواع مامور (کارشناس شهرداری، مامور اداره گاز، مامور نیروی انتظامی و...) قربانی را ربوده و به او تجاوز کرده‌اند.

۶۰ درصد تجاوزها یعنی ۲۴ مورد در مرکز کشور، ۵/۱۲ (دوازده‌ونیم) درصد در شمال کشور، ۵/۱۲ درصد در غرب کشور، ۵/۷ (هفت‌ونیم) درصد در شرق و ۵/۷ (هفت‌ونیم) درصد در جنوب واقع شده است.
۳۷ درصد از کل موارد تجاوز رسانه‌ای شده متعلق به استان تهران است. طبق آمارهای کشوری نیز، تهران  جرم‌خیزترین ناحیه به لحاظ تجاوز جنسی است.

عجیب ترین مورد تجاوز گروهی، مربوط به تجاوز ۵۰ مرد به یک زن در کاشمر خراسان و شنیع‌ترین مورد تجاوز گروهی، ۱۴ نفر به چند زن و دختر در مقابل دیدگان خانواده‌های قربانیان در خمینی شهر بوده است.

پیک نت 8 آبان

 
 

اشتراک گذاری: