ايران  

        www.pyknet.net

   پيك نت

 
صفحه اول پیوندهای پیک بايگانی پيک

22اردیبهشت  1390

infos@pyknet.net

 
 
 

انجمنی که انقلاب 57 را مصادره کرد
عضو پنجم و ناپیدای
شورای انجمن حجتیه کیست؟

 
 
 
 

بارها از پیک نت، بدلیل آن که در اخبار و مطالب اشاره به انجمن حجتیه می کند، اطلاعاتی در باره این نجمن خواسته شده است. آنچه را می خوانید پاسخی است به این خواست خوانندگان:

 

حجتیه در سال 1358، به شهادت آیت الله خزعلی زعیم این انجمن بالغ بر 30 هزار کادر تربیت شده و آموزش دیده دراختیار داشت. رهبر حجتیه – شیخ محمود حلبی(تولائی)- در آن دوران هنوز زنده بود، اما بدلیل مخالفت هایش با انقلاب 57 و مناسباتی که با رژیم شاه داشت و در اساس نیز سلطنت خواه بود، راه به بیت آیت الله خمینی نداشت. یعنی آقای خمینی حاضر نبود او را ببیند، اما با دستگیری او نیز موافقت نکرده بود. آقای خمینی، شیخ حلبی را از دورانی که در مشهد به منبر می رفت و پس از کودتای 28 مرداد یکباره غیب شد و سر از تهران در آورد و بنیانگذار انجمن حجتیه شد می شناخت. انجمنی که با مبارزه سیاسی مخالف بود و یگانه مبارزه را در مبارزه با بهائیت خلاصه کرده بود. کارپایه آن «"در انتظار ظهور امام زمان" و هرچه اوضاع بدتر بهتر، چون این ظهور را جلو می اندازد» بود.

شیخ محمود حلبی توسط آیت الله خزعلی برای آقای خمینی پیام فرستاده بود که انجمن 30 هزار کادر مذهبی و آموزش دیده دارد که می تواند آن را دراختیار شما برای اداره کشور بگذارد.

آقای خمینی پاسخ داد: نیازی نیست، مملکت را همین جوان هائی که انقلاب کردند اداره می کنند. سالها بعد، وقتی هنوز آیت الله خزعلی عضو شورای نگهبان قانون اساسی بود و احمد جنتی زیردستش و هر دو آهسته و پیوسته علیه نظرات و تصمیمات آقای خمینی عمل می کردند، نامه ای نوشت و در آن هشدار داد: اگر اینها (حجتیه و امام زمانی ها) حاکم شوند، همه چیز بر باد می رود"!

حلبی و شورای مرکزی و 5 نفره حجتیه، از حضور علنی پرهیز کردند و کار و فعالیت نفوذی و تربیت کادر را برای آینده پیشه کردند. از جمله همین موسسه ای که مصباح یزدی علیه نظرات آقای خمینی اما با نام موسسه پژوهش های خمینی اداره می کند و براساس افکار حجتیه کادر تربیت کرد و توسط شبکه نفوذی حجتیه به درون نیروها و ارگان های نظامی و غیر نظامی جمهوری اسلامی فرستاد. و سرانجام نیز تیم احمدی نژاد، یعنی تیم "امام زمانی" را به ریاست رسانده و قوه مجریه را قبضه کرد. چنان که قوه قضائیه را قبضه کرده بود و فراکسیونی هم در مجلس تشکیل داد.

بنابراین، وقتی امروز گفته می شود "حجتیه حاکم است"، حرف و ادعای نادرستی طرح نشده، هرچند که با نام های مختلف و یا بی نام!

شیخ محمود حلبی در سال 1376، یعنی سالها پس از آیت الله خمینی در گذشت و علیرغم همه ممنوعیت هائی که وجود داشت، وی را در ابن باویه تهران به خاک سپردند. بر میت وی نماز خواندند و از جمله آنها که نماز میت را خواند عبدالکریم سروش بود. او ناطقی مسلط به علوم اسلامی، تاریخ اسلام و حدیث و روایت بود و 80 سال نیز عمر کرد.

پیش از آن که این دنیا را ترک کند، سید حسن افتخار زاده سبزواری را جانشین خود اعلام کرد و رهبری شورای 5 نفره حجتیه را به وی سپرد. شورائی که غیر از افتخار زاده نام 3 تن دیگر آن به اسامی  اصغر صادقی، جواد مادرشاهی و سجادی  علنی است اما نفر پنجم را اعلام نمی شود. البته این چهار تن نیز با آنکه با با مقامات سه قوه در ارتباط هستند، خبری از آنها در مطبوعات و رسانه ها نیست. افتخار زاده از دوستان قدیمی علی خامنه ایست و همچنان نیز با او دیدار نوبتی دارد.

کتاب "گفتارهایی پیرامون امام زمان"نوشته سید حسن افتخارزاده از کتاب های کارپایه حجتیه است. افتخار زاده در زمانی که شیخ محمود حلبی زده بود، بارها علیه آیت الله خمینی سخنرانی کرد و حتی در سال 1367 به دلیل توهین به شهدای جنگ و انقلاب مدت کوتاهی بازداشت و سپس آزاد شد.

 
 

اشتراک گذاری: