ايران

پيك

                         
حقيقت همان است
كه فرشاد ابراهيمی گفت!ا

 

متهمان پرونده‌ نوارسازان كه مدتی را زندان سپری كرده و پيش از رای قطعی، از وكالت محروم شده بودند، سرانجام در دادگاه تجديد نظر؛ از اتهامات وارده تبرئه شدند. اين پرونده مربوط به اعترافات فرشاد اميرابراهيمی،  يكی از اعضای فعال و سابق انصار حزب الله بود كه با مراجعه به دو وكيل مطرح در اين پرونده (شيرين عبادی و حجت الاسلام رهامی) اسرار زيادی از مناسبات و عمليات درونی گروه های فشار و تداركات ترور را فاش ساخت. از جمله نقش آيت الله جنتی و محمد رضا باهنر در سخنرانی های تحريك آميز در حسينيه های نيمه تاريك برای عمليات تروريستی. او در اين اعترافات ماجرای ترور ناتمام عبدالله نوری ومهاجرانی را نيز فاش ساخت كه در آن محمد رضا نقدی و حسين الله كرم نقش مستقيم داشتند. اعترافات او، كه روی نوار ضبط و در اختيارات مقامات وزارت كشور( از جمله مصطفی تاج زاده) قرار گرفت، نقشی تعيين كننده در بازشناسی گروه های ترور و گروه های حمله و ضرب و شتم مردم در اجتماعات داشت و دست يافتن مردم به اين اعترافات و پرونده ای كه بر اين اساس تشكيل شد به پرونده نوار سازان شهرت يافت. اين نام اشاره ايست به ضبط، تكثير و توزيع نوار اعترافات فرشاد ابراهيمی . به اين ترتيب، عده ای به جرم افشای حقايق پشت پرده تيم های ترور و گروه های فشار مدتی را در زندان بسر بردند و يا از حقوق اجتماعی خود محروم شدند، فشار سنگينی به مطبوعات و برخی اصلاح طلبان از سوی قوه قضائيه به اين بهانه وارد آمد و سرانجام نيز با صدور حكم تبرئه مشخص شد كه آنچه ابراهيمی در اعترافات خود گفت حقيقت بود و نه آنچه رئيس دادگستری كل تهران تحت عنوان مدعی العمول ادعا كرده بود! { پس از گفتگوها و راه دراز- رسيديم آنجا كه بوديم باز}

اين همان سرنوشتی است كه شعبده بازی قضائی پرونده نظر سنجی و يا محكوميت و زندان دكتر ناصر زرافشان پيدا خواهد كرد و جنجال های نوبتی مانند حباب در فضای مناسب سياسی منفجر خواهد شد!

شايد اين بار زير فشار هيات های حقوق بشر كه راهی ايران اند، اما  فردا زير فشار جنبش آزادی خواهی و عدالت جوئی مردم و بی شك وسيع تر از آنچه اكنون شاهديم. نام اين عقب نشينی است و نام آنچه در راه است خروج از حاكميت و خالی كردن صندلی ها برای نخبگان شايسته و منتخب مردم است. برای صندلی های خالی قضات، در آن آينده ای كه در راه است از هم اكنون فكری بايد كرد!

(خبر صدور حكم تبرئه متهمان پرونده نوار سازان را در همين شماره پيك بخوانيد)

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی