سخن روز

پيك

                         

اعلاميه های ارزشی

فرماندهان سپاه

 

از رئيس مجلس ششم "مهدی كروبي" چند جمله به يادگار خواهد ماند. هر كس به فراخور انديشه و برداشت خود از اوضاع ايران يكی از اين چند جمله را می تواند برتر از بقيه جملات تشخيص بدهد، اما نمی تواند منكر گزندگی و قاطعيت آن چند جمله ديگر شود.

- در ابتدای تشكيل مجلس ششم و در پاسخ به نمايندگانی كه در درك حقوقی ضرورت پس گرفتن لايحه تصحيح قانون مطبوعات، بموجب نامه رهبر جمهوری اسلامی عاجز مانده بودند. او گفت:« ولايت مطلقه يعنی همين!»

- وقتی حكم محير العقول اعدام براي هاشم آغاجری را اعلام داشتند او با جسارت در مجلس اين حكم را "ننگين" اعلام داشت.

- و زمانی كه فرماندهان سپاه به بهانه دفاع از انقلاب نامه ای عليه دولت خاتمي نوشته بودند، او در نطق پيش از دستور خود از اين فرماندهان پرسيد:« چرا آن روز كه مي خواستند جمهوريت را لغو و حكومت را اعلام كنند، نامه ننوشتيد و از جمهوريت انقلاب دفاع نكرديد؟»

سخنراني دو روز پيش وزير دفاع "علي شمخاني" در مجلس، تحت عنوان پاسخ به 84 سئوال نمايندگان مجلس پيرامون دليل موضع گيری سپاه پاسداران در اعلاميه اخير خود عليه اصلاحات و همسوئی با جبهه ضد اصلاحات، با يك حادثه مهم ديگر در كشور همزمان شد. سه امام جمعه موقت تهران كه يك تراست اقتصادی تحت عنوان بيناد الزهرا تشكيل داده اند، در بورس تهران اوراق بانك ملت را به ارزش 40 ميليارد تومان خريدند. (جنتي، هاشمی و يزدي)

همزمان با همين دو رويداد، البته جلوگيري از انتشار خبر ممانعت از معاينه آيت الله منتظری در حبس خانگی اش هم به همت تكنولوژی اينترنتي ناممكن شد. روحانی جسوری كه بندرت گمان برده می شد اينگونه استوار بر سر مواضع خود برای دفاع از آرمان های واقعی انقلاب 57 بايستد، گرچه دغدغه آينده روحانيت شيعه و حوزه علميه قم نيز ريشه در جانش داشته باشد.

سپاه پاسداران- به گفته وزير دفاع- با هدف دفاع از انقلاب بيانيه عليه اصلاحات و مجلس و دولت صادر كرده است و باز، به گفته وزير مربوطه اين از وظائف سپاه است كه هم در قانون اساسی از آن ذكری به ميان آمده و هم در اساسنامه سپاه گنجانده شده است. اتفاقا، همزمان با حضور وزير دفاع در مجلس، سپاه پاسداران مشهد هم بيانيه ای در تائيد اطلاعيه روابط عمومي فرماندهی كل سپاه پاسداران صادر كرد كه در آن نيز دغدغه دفاع از انقلاب انگيزه صدور اطلاعيه ذكر شده است. ظاهرا اين اطلاعيه ها همسوئی دارد با فرمايشان رهبر برای مبارزه با ثروت اندوزی و ضرورت توسعه اقتصادي.

نه در مجلس و نه در مطبوعات كسی از وزير دفاع و از آن فرماندهانی كه در مشهد دهانشان را آستانقدس شيرين می كند و در تهران موتلفه اسلامی سبيلشان را چرب نپرسيد:

- دستآوردهاي انقلاب كه برای دفاع از آن قيام اعلاميه ای كرده ايد همان دستآورد 40 ميليارد تومانی در بورس تهران است؟ 

- ارزش های انقلاب كه بنام سپاه مشهد برای دفاع از آن قد علم كرده اند، همان 120 ميليارد تومانی است كه آقازاده واعظ طبسی از بانك ملی به جيب زده و بانك های شيخ نشين دوبي را با آن خريده؟  

- رزش های انقلاب يعنی خانه 5 ميليارد تومانی علی اكبر ناطق نوری و ويلای يك ميليارد و 200 ميليون تومانی محمد رضا باهنر؟

 -مديريت ارزشی انقلاب، كه به دفاع اعلاميه ای از آن برخاسته ايد يعنی نشستن رهبران حجتيه و رهبران مافيای تجارت و بازار در مجمع تشخيص مصلحت نظام؟

- دستآوردهای انقلاب يعني نابودی روستاهای ايران( به گفته شهربانو امانی در سخنرانی اخيرش در اروميه) و تبديل روستائيان به جيره بگيران و مستمری بگيران كميته امداد تحت سرپرستی حاج حبيب الله عسگراولادي؟

- انقلاب يعنی نابودی صنعت پارچه بافی كشور و وارد كردن پارچه از انگلستان؟

- انقلاب يعنی نابودی كشت و صنعت و سپردن واردات شكر به جامعه مدرسين حوزه علميه قم؟

- انقلاب يعنی چپاول مملكت و اجازه نداشتن مطبوعات برای نوشتن اين چپاول و نام بردن از رهبران  مافيائی كه شما هم سرنوشت خودتان را با آن گره زده ايد؟

براي اين ارزش ها، حداقل بنام انقلاب 57 و دفاع از آن اعلاميه ندهيد. صاف و پوست كنده از همان اعلاميه هايي بدهيد كه "پرويز مشرف" در پاكستان و به نمايندگی از ملاكين و كارخانه دارهای پشتون اين كشور، كه ژنرال های ارتش را هم شريك خود كرده اند می دهد!

  
 
                      بازگشت به صفحه اول


 

ی