هنر و انديشه

پيك

                         

 
سرگئی پاراجانف:ا
بشر برای رستگاری راهی جز بازگشت 
به نهادهای اصيل فرهنگی اش ندارد

چهارشنبه 11 ديماه برابر با اول ژانويه مصادف با تولد سرگي پاراجانف 1990-1924 فيلمساز ارمنستان است.
پاراجانف پيش ازشروع به حرفه فيلمسازي عمده فعاليت‌اش در زمينه ادبيات بوده است و برخورداري از همين پيش زمينه باعث آشنايي كامل وي با ادبيات ”فولكلوريك” سرزمين‌اش شد.
همواره از ”پاراجانف” به عنوان فيلمسازي ياد مي‌شود، كه از آئين‌ها و آداب و مناسك بومي زادگاهش به بهترين نحو مطلوب در فيلم‌هايش بهره مي‌برد. اين نمود به بهترين نحو در فيلم ”رنگ انار” وي متجلي است كه با ”سمبل سازي” خاص و قوي‌اش، عناصر تصويري غني و موثري به فيلم‌اش مي‌افزايد.
پاراجانف، در فيلم ديگرش يعني در افسانه قلعه سوروم نيز با بهره‌گيري از داستاني اساطيري كه در هاله‌اي از افسانه و ابهام غوطه‌ور است همچنان به باورها و آئين هاي بومي كشورش وفادار مانده و سعي در بياني سينمايي و ادبي دارد.
به گزارش ايسنا پاراجانف همواره بر اين اعتقاد راسخ بود كه بشر براي دستيباي به رستگاري، راهي جز بازگشت به نهادهاي اصيل فرهنگي‌اش ندارد.
پاراجانف از كارگرداناني محسوب مي‌شود كه با رسانه سينما به گنجينه‌هاي قومي‌ تمدن بشري غناي بيشتري افزوده است.

  
 


 

ی