ايران

پيك

                         
مردم راازاخباركشف
طرح كودتائي وشبكه
جاسوسي مطلع كنيد
ادامه غارت
به قيمت خيانت!ا

 

در محافل سياسي ايران و بويژه در حاشيه اخبار مجلس، بتدريج اخبار و اطلاعاتي منتشر مي شود كه بخش هايي از يك طرح كامل كودتايي را فاش مي سازد0 در اين طرح اشاره به رابطه با برخي قدرت هاي خارجي و تشكيل يك دولت انتقالي نيز مي شود، كه ظاهرا جزئيات اين طرح كشف شده است0

هنوز معلوم نيست وزارت اطلاعات و امنيت در كشف اين توطئه تا چه حد دست داشته است و شايعاتي كه پيرامون قول و قرارهاي مجلس اعلاي انقلاب اسلامي با امريكا بر سر همكاري با ارتش امريكا در جريان حمله نظامي به عراق وجود دارد با اين طرح در ارتباط است يا نه0 اگر چنين باشد، فرماندهي لشكر بدر كه عمدتا از معاودين عراق تشكيل شده نيز در مظان اتهامات بزرگ كودتايي قرار دارند0همچنين روحانيون عضو شبكه معاودين عراق در مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق و در شبكه روحانيوني كه قوه قضائيه و برخي نهادهاي وابسته به دستگاه رهبري را تصاحب كرده اند0

اخباري كه در باره كشف يك شبكه جاسوسي در سه ماه پيش توسط وزير اطلاعات اعلام شد و سپس محمد خاتمي نيز بر آن صحه گذاشت، دستگيري حداقل 50 روحاني در شهر قم و آغاز افشاگري پيرامون نقش شبكه هاي مخفي و علني انجمن حجتيه در دستگاه هاي اطلاعاتي و نظامي كه همزمان با همين اخبار شروع شد، نشان دهنده وسعت ارتباطات كودتايي عليه دولت خاتمي و جنبش اصلاحات است0 درهمين زمينه اشاره به برخي تصفيه ها در دستگاه قضائي مي شود كه شامل روحانيون حاكم شرع و صادر كننده احكام سنگين عليه اصلاح طلبان و ملي – مذهبي ها مي شود0

با آنكه گفته مي شود اسناد اين طرح ها بدست آمده و وزير اطلاعات نيز در سفر اخير خود به شهر مشهد و در ديدار با مسئولين اداري استان بر تسلط اين وزارت خانه بر امور امنيتي كشور كرد، ادامه آدم ربائي ها، برپايي دادگاه هاي كودتايي و تهديد به تنش هاي اجتماعي در هفته هاي آينده نشان مي دهد كه هنوز اين طرح كودتايي كاملا خنثي نشده است و خطر بازتوليد و عملي شدن آن وجود دارد0 اين نوع كشف و خنثي سازي نيمه كاره طرح هاي كودتايي در يكسال آخر دولت محمد مصدق نيز بارها تكرار شد تا سرانجام به كودتاي 28 مرداد ختم شد0

تمام قرائن حكايت از آن دارد كه براي سازش نهايي با امريكا و حفظ قدرت و ثروتي كه در جمهوري اسلامي غارت شده، مخالفان اصلاحات و آزادي احزاب و مطبوعات هيچ راه حلي جز بستن فضاي سياسي كشور ندارند0 هر اندازه كه خطر حمله نظامي امريكا به عراق نزديك تر مي شود، اين گونه توطئه ها نيز سرعت مي گيرد0 طرفداران زدوبند با امريكا و همكاري با ارتش اين كشور براي حمله نظامي به عراق از بيم واكنش مردم، در عين حال كه به مذاكره با امريكا شتاب بخشيده اند، در داخل كشور نيز با بي پروائي كامل و شتابزده تدارك بستن فضاي سياسي كشور، يورش به جنبش و زنداني كردن چند هزار نفر را در سر مي پرورانند0

نفس افشاي توطئه اخير كه از سوي نمايندگان آن اعلام مي شود و بياني كه وزير اطلاعات و امنيت در باره كشف شبكه هاي جاسوسي بكار مي برد، اميدوار كننده است و عملي شدن طرح هاي افشاء شده را دشوار مي سازد، اما اين هنوز كافي نيست. نه تنها كافي نيست، بلكه تاخير در بلند كردن بانگ افشاگري يك غفلت تاريخي است.

 سخنان خانم حقيقت جو و همچنين اظهارات نماينده تربت حيدريه در مجلس را در كنار افشاگري روزنت "امروز" كه از قول قائم مقام حزب كارگزاران سازندگي "مرعشي" خبر از مذاكرات پنهان هاشمي رفسنجاني با امريكايي ها ميدهد، اجزاي پراكنده اي از يك طرح جامع است0 همانگونه كه سفرهاي اخير محمد رضا باهنر به شهرهاي مختلف و تشكيل ستادهاي كودتايي چنين است0

از هر وسيله ممكن بايد استفاده كرد و اين اخبار را به گوش مردم رساند تا مقاومت مردمي، حداقل بصورت خودجوش از هم اكنون در جامعه شكل بگيرد0)افشاگري نماينده تربت حيدريه، سخنان حقيقت جو و خبر مذاكرات پنهان با امريكا را در همين شماره بخوانيد)

  
 
                  


 

ی