ايران

پيك

                         

ديدار سران قواي سه گانه

در انتظار چه تحولاتي

مي توان بود ؟

 

رئيس جمهور، رئيس مجلس و رئيس قوه قضائيه در يك نشست مشترك مشكلات سياسي و اقتصادي كشور را بررسي كرده و تصميماتي گرفتند0 با آنكه پيرامون اين نشست و جزئيات مسائل مطرح شده در آن اطلاعي در اختيار مطبوعات قرار نگرفته، اما گفته ميشود گزارش سفراخير محمد جواد لاريجاني به ژنو و مذاكرات وي با كميسارياي حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله مسائل مورد گفتگو در ديدار سران سه قوه بوده است0 در همين ارتباط ، پيش بيني مي شود نتايج ديدار و گفتگوهاي هيات حقوق بشر اتحاديه اروپا با كميسيون اصل 90 مجلس نيز در اين جلسه طرح و مورد بررسي قرار گرفته باشد0

حمله قريب الوقوع نظامي امريكا به عراق و خطراتي كه متعاقب آن متوجه ايران خواهد شد و همچنين ضرورت جلب حمايت اتحاديه اروپا از ايران در برابر امريكا، به مذاكرات و ديدارهاي لاريجاني در ژنو و هيات اتحاديه اروپا از ايران ابعاد مهمي بخشيده است0 به همين دليل بخشي از مذاكرات سران قواي سه گانه كشور با يكديگر طرح همين مسائل و ضرورت همآهنگي با معيارهاي حقوق بشر سازمان ملل، پرهيز از ماجراجويي ها و اظهارات تحريك آميز و جنجال هاي مطبوعاتي بايد بوده باشد0

انتخاب محل اين ديدار( در ساختمان قوه قضائيه) نيز خود حاكي از اولويت مسائل مورد مذاكره بين سران بوده است، يعني مسائلي كه عمدتا به قوه قضائيه مربوط است0

پيشتر، محمد جواد لاريجاني در گفتگوي كوتاهي با روزنامه ايران، ضمن تائيد سفر و مذاكراتش با مقامات كميسارياي حقوق بشر در ژنو نكاتي را مطرح ساخته بود كه نشان دهنده ضرورت تجديد نظر در سياست هاي قوه قضائيه و همسو شدن آن با معيارهاي حقوق بشر جهاني است0 حتي گفته ميشود لاريجاني و هيات همراه او در ديدار با كميسارياي حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به تغييرات در قوه قضائيه متعهد شده است0 به اين ترتيب آن نيروي سومي كه از آن بعنوان نيروي تاثير گذار در شرايط كنوني جهان و منطقه ياد مي شود تغييراتي را در حد ارائه ليست زندانياني كه نسبت به حضور آنها در زندان ها حساسيت دارد به عاملين تنش هاي داخلي و زمينه سازان خطرات خارجي تفهيم كرده است0

تمامي اين تغييرات و همآهنگي ها تاپيش از ماه آپريل بايد انجام پذيرد زيرا چنانچه سازمان ملل متحد در قطعنامه جديد خود پيرامون حقوق بشر، ايران را در اين زمينه محكوم سازد، عملا امتياز مهمي به امريكا براي مانورهاي تبليغاتي و آماده سازي افكار عمومي جهان براي مداخله مستقيم نظامي در امور داخلي ايران و يا تشديد محاصره اقتصادي ايران و حتي جلوگيري از صدور نفت ايران داده شده است.

با آنكه در باره ديدار سران سه قوه گفته نمي شود كه مسئله دادگاه هاي خلاف قانون اساسي ايران و مغاير بودن آنها با معيارهاي جهاني حقوق بشر و همچنين ضرورت پايان بخشيدن به نگهداشتن دگر انديشان و مخالفان سياسي درزندان هاي جمهوري اسلامي مورد مذاكره قرار گرفته يا نه، اما، هم در جملات كوتاهي كه رئيس مجلس شوراي اسلامي در باره اين ديدار بر زبان آورده و هم نشانه هاي ديگري كه در برخي اظهارات و مصاحبه ها( دو مصاحبه شكوري راد و عزت الله سحابي) و همچنين در مطبوعات مي توان آن ها را يافت، حاكي از طرح اين مسائل در اين ديدار است0 از جمله ضرورت خاتمه بخشيدن به جنجال موسسات نظرسنجي و يا پيگرد دانشجويان دانشگاه ها0 آغاز برخي جابجايي ها در مديريت صدا و سيماي جمهوري اسلامي و زمزمه تعيين مدير جديدي براي روزنامه كيهان، بعنوان مهم ترين ارگان جنجال آفريني امنيتي نيز نشان دهنده تغييراتي است كه بايد منتظر آن بود!

در همين شماره پيك، مصاحبه كوتاه مهدي كروبي رئيس مجلس را مي خوانيد0 آيا اين نشانه ها را مي توان سرآغاز تحولاتي مثبت- هر چند اندك- در جبهه مخالفان اصلاحات و تحولات ارزيابي كرد؟ پيش از آن كه به امكان چنين تحولاتي بيانديشم، به آن خطراتي بايد انديشيد كه پشت دروازه هاي ايران دق الباب مي كند و خطر آن وجود دارد كه براي فرار از مار داخلي به افعي خارجي پناه برده شود!

دندان آن افعي را وقتي مي توان كند كه سر اين مار را با سنگ بكوبيم، چرا كه نه افعي مار را مي زند و نه مار از همزيستي با افعي بيم دارد0 ماري كه در آستين انقلاب خود حفظ كرد، حالا آخرين بازماندگان آن انقلاب را نيش مي زند و پس از آزادي و عدالت اجتماعي، حالا در اطراف استقلال و تماميت ارضي كشور را چنبره زده است0 گره با گفتگو و نه دندان باز خواهد شد؟ براي آنكه قدرت و ثروت را يكجا غارت كرده، از بيم برباد رفتن استقلال كشور و يا ورود و بازگشت افعي به خانه از اين غارت و ثروت به آساني دست خواهد شست؟ آنها كه بانك هاي دوبي را باميلياردها دلار ثروت غارت شده ايران پروار كرده اند و در "ونكوئر" كانادا مدرن ترين شهرك را براي آينده خود و خانواده خويش ساخته و در آن برج سازي كرده اند، وطني را هم مي شناسند كه نگران بودن و يا نبودن آن باشند؟

بايد آخرين مصاحبه ناصر واعظ طبسي، فرزند آيت الله واعظ طبسي توليت آستانقدس رضوي را خواند تا پاسخ اين سئوال را يافت.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول


 

ی