پيغام رهبر برای سران:
به سخنرانی های من توجه
نكنيد، كار خودتان را بكنيد!

 


 

 


صلاحيت‌های‌اضافی‌قاضی‌مرتضوی
 و حكم توقيف" گزارش "
و بازداشت مدير مسئول آن

اطلاعيه: روزنت "پيك نت" برای درهم شكستن سد سانسور و فيلترگذاری و بنابر پيشنهادهای فراوانی كه دريافت داشته است، از اين پس روزانه خلاصه ای از هر شماره پيك را بصورت ويژه ارسال به ايران تهيه می كند. آن دسته از خوانندگان  داخل كشور كه براثر سياست فيلترگذاری قادر به ديدن صفحات پيك نيستند، می توانند با انجام توصيه های زير خلاصه شماره روزانه پيك را از طريق ای ميل و بصورت آبونمان دريافت كنند: 1-  يك آدرس ميل كه از طريق شركتهای بين المللی ايجاد شده ( ياهو، هات ميل، پرسو ، ليكوس و ... ) با نام مستعار در اختيار پيك قرار دهيد. 2- محتوای صندوق ای ميل خود را برای دريافت شماره روزانه پيك خالی نگاه داريد، زيرا درصورت برگشت، ارسال مجدد آن بدلائل فنی ديگر امكان پذير نيست. ( لطفا اين اطلاعيه را تكثير كرده و در اختيار علاقمندان مطالعه پيك قرار دهيد.) 
هنر و انديشه

شعر و گيتار

بهرنگی

ماهی سياه

و كوچكی
كه همه چيز را
فهميده بود !ا

--------------

هاتفی

گل پرپر
مطبوعات ايران

سيمين دانشور

يادگاری كه به مرز
82 سالگی رسيده


ويكتورهوگو
شاعری كه آينده
را می سرود

ديدار كوتاه گابريل گارسيا ماركز با خبرنگاران

جهان ادبيات در انتظار
سه جلد خاطرات
نويسنده رمان جادوئی
" يكصد سال تنهائی"

کاوه گلستان

را به خانه بازگرداندند!

اما بی جان،اما برشانه


گورستان ظهيرالدوله

يك جهان عشق نهان است

در اين گوشه باغ


مستندهای
رخشان بنی اعتماد
در چهارمين هفته 
فيلم فروغ
 

فروغ
او مانده 
با صدايش

جواد مجابی

شناخت نامه

احمد شاملو

احسان طبری
صدای شاعر
از ميان ريگ‌ها
و الماس‌ها

نيما
فاتح قلعه وزن و قافيه

ديدارهای من با
صادق هدايت

نوشين، خانلری،
صبحی ،مينوی

ويژه نامه
احمد محمود

 باور
با صدای
سياوش كسرايی

 
 
پيوند ها
 
 
 

 

 

 

 

 

pyknet@perso.be

 

مصاحبه راديوئی سردبير"راه توده"- بشنويد


حق با شريعتمداری است، زهرا كاظمی هنگام تجاوز
 سرش به ميله های تخت زندان می خورد!
نخستين گزارش دريافتی از
اتاق بازجوئی و تجاوز به زهرا كاظمی


از داخل کشور اين اطلاع جهت انتشار دراختيار پيک قرار گرفته است:
قبر زهرا کاظمی خالی است !

علی اكبر محتشمی رييس فراكسيون دوم خرداد در پاسخ به قدرت الله عليخانی
هاشمی شاهرودی كه نقشی در انقلاب نداشته
نميتواند قوه قضاييه را اصلاح كند

اعضای شورای نگبهان يا بايد

پاسخگو باشند يا كناره گيری كنند


در مصاحبه مطبوعاتی اعضای شورای حكومتی عراق
در لندن و با حضور وزرای دفاع و خارجه انگلستان:
انتخابات آزاد و تشكيل دولت
انتقالی درعراق اعلام شد


مرتضوی در قوه قضاييه هم اعتباری ندارد
رييس شعبه ديوان عالی كشور:
به كسی كه تجربه قضايی ندارد
نبايد مسئوليت های مهم سپرده شود


كسی حق ندارد به رهبر نامه بنويسد؟

پرسش117 عضو هيأت علمی

دانشگاه چمران اهواز
از رهبر


بيانيه نهضت آزادی ايران
پيرامون شرايط كشور و توطئه های داخلی و خارجی

وزير كشور:ا
ملی مذهبی ها و دانشجويان تحكيم
از روی سر شورای امنيت دستگير شده اند

پرونده سعيد الصحاف به اتهام دو قتل
در سوئد باز شد. او شريعتمداری عراق بود
پرونده قتل های خارج از كشور
رژيم صدام گشوده می شود


درخواست از دبيركل سازمان ملل
برای اقدام درجهت آزادی اينترنت در ايران

 گزارش تجاوز در حين شكنجه زهرا كاظمی
برای نخستين بار در روزنت پيك انتشار يافت

كانادا با استخدام يك وكيل ايرانی
خواهان نبش قبر زهرا كاظمی شد


جوادیآملی، آیت الله ی كهاز نوبايد شناخت
 
برادران لاريجانی در ج.ا
دست انگليس به همراهشان


محمد خاتمی:
خشونت با دانشجو و رفاقت با
تروريست مردم را ناراحت كرده
روزی كه همه يك حرف بزنند و ستايشگر شوند،  
روز بيماری جامعه ما خواهد بود


باشكست رايزنی ها، راسا وارد اقدام می شوم
آيت الله طاهری: هدف من هستم،
از مسئول دفترم شروع كرده اند!


حمايت انجمن های اسلامی 24 دانشگاه
از دادنامه دانشجويان خطاب به دبيركل سازمان ملل


با 9 هزار زندانی
مشهد، پس از تهران به مقام دوم رسيد!


 

4 مرداد 1382گزيده ها


خيابان خوابها
با صدای عليرضا عصار

50
خانواده
گزارش مجله فوربس
ترجمه " بايرام منصوری"

جنبش دانشجوئی
از 16 آذر
تا 18 تير

اميركاوياني


كودتا سازان

عبدالله شهبازی


ميشل شوسودفسكی
جنگ
و جهانی شدن

كردها
در كشورهای
چهارگانه كردنشين

فرزاد سارائی


ميان مردم

درجنوب تهران

خاطرات دكترعباس منظرپور

روی صحنه
تئاتر ايران

  مجيد فلاح زاده


اسناد دو دهه
مناسبات پنهان 
آمريكا - ايران - عراق
بايرام منصوری