ايران

پيك

                         

 

قاضی مرتضوی سرگرم اجرای رهنمود رهبر

 برای "جمع كردن غائله" است!

 

نخستين گزارش مستقيم

شكنجه وحشيانه دانشجويان

1- دو بازجو و شكنجه گر به اسامی "بخشی" و "نخعی" زير نظر قاضی مرتضوی طرح شكنجه و اعتراف دانشجويان را در اوين پيش می برند. بخشی عامل مستقيم قتل دكتر زهرا كاظمی خبرنگار ايراني- كانادائی است.

2- قاسم شعله سعدی، سرانجام پس از چندماه فاش ساخت كه در جريان بازداشت چند هفته ای  خود در اوين بشدت شكنجه جسمی شده است. او را ناچار به اعتراف های دروغ و فيلمبرداری تلويزيونی كردند و سپس با سپردن تعهد سكوت آزاد ساختند.

  

 

بموجب گزارشی كه از زندان اوين به خارج منتقل شده، تعدادی از اعضای بازداشت شده دفتر تحكيم وحدت و انجمن های اسلامی كه اكنون به ۳۰ تن بالغ می شوند، در زندان تحت شكنجه های قرون وسطايی قرار دارند.

دانشجويان بازداشتی به دو گروه تقسيم شده اند:

گروه نخست در اختيار وزارت اطلاعات هستند كه نوع برخورد با آنان نسبتا مناسب گزارش شده است، اما گره دوم كه در اختيار دادستانی و حفاظت اطلاعات سپاه قرار دارند تحت انواع شكنجه های قرون وسطايی برای اعتراف به اتهامات از پيش تدوين شده قرار دارند.

اين شكنجه ها شامل ضرب و شتم شديد، بی خوابی های بلند مدت چند روزه كه در آن دانشجويان را با ضرب و شتم و ريختن آب داغ در گوش بيدار نگه می دارند، قرار دادن در ارتفاع چند متری از سطح زمين با خطر سقوط ، تهديد به تجاوز جنسی، پخش فريادهای شكنجه شدگان دوره های قبل همراه با نوحه های مذهبی به مدت بيش از ۱۰ ساعت در روز برای خرد كردن روحيه دانشجويان، فحش و تحقير، محروم كردن از نوشيدن آب و خوراندن غذای باكيفيت غير قابل تحمل و حتی جلوگيری از استفاده آنان از دستشويی است. محروميت دانشجويان از آب به گونه ای است كه آنان برای رفع تشنگی خود در معدود زمان هايی كه برای استفاده از دستشويی در اختيار آنان گذاشته می شود از آب شير دستشويی برای رفع تشنگيشان استفاده می كنند. شدت بازجويی ها به نحويست كه بعضی از دانشجويان بازداشتی دچار حمله های عصبی شده و برخی به ناراحتی های جسمی مبتلا گشته اند، صدای ناله دانشجويان و اعضای بازداشت شده شورای مركزی و عمومی دفتر تحكيم در راهروهای اوين متناوبا به گوش می رسد.اعضای بازداشت شده دفتر تحكيم چنان در بی خبری نگهداشته شده اند كه بسياری از آنان از محل بازداشت خود نيز بی خبرند
.

اين باز جويی ها به طور عمده تحت سرپرست بازجويی به نام بخشی كه در زندان اوين مستقر است و تحت نظر مستقيم قاضی مرتضوی كار می كند و در روزهای اخير به عنوان بازجوی زهرا كاظمی و قاتل او نيز از وی نام برده شده انجام می شود و شخصی با نام نخعی نيز در بازجويی ها و اعمال شكنجه حضور فعال دارد.

بازجويی ها، مانند همه موارد شكنجه و اعتراف گيری  به نحويست كه دانشجويان تحت شكنجه جسمی و روحی به اعمال انجام نداده اعتراف كنند و بازجويان مطابق سناريوی از پيش نوشته شده، ضمن القاء موارد مختلف سعی در وادار كردن دانشجويان به پذيرش مسووليت اعمالی كنند كه به آنان نسبت می دهند. اين سناريو موارد مختلفی از مسائل سياسی تا مسائل اخلاقی را در بر می گيرد. روند بازجوئی ها و اعتراف گيری ها عمدتا در جهت اعلام انحلال دفتر تحكيم وحدت و حوادث ابتدای دهه 60 است كه هاشمی رفسنجانی بارها تكرار آن را وعده داده بود.

رهبر جمهوری اسلامی به موجب خبری كه در جريان مانورموتور سوارهای قرارگاه ثارالله در خيابان های اطراف دانشگاه تهران در پيك منتشر شد، قاضی مرتضوی را احضار و به وی گفته بود: "غائله را ختم كنيد!"

ظاهرا قاضی مرتضوی سرگرم اجرای اين رهنمود رهبر است و نامه اخير عيسی سحرخيز خطاب به محسن آرمين همين مفهوم و مضمون را می رساند. اين كه قدرتی بالاتر از قاضی مرتضوی و حتی رئيس قوه قضائيه در پشت اين حوادث است و بايد هرچه سريع تر پرده ها را بالا زد و همه چيز را گفت

در يك خبر ديگر كه شب گذشته خبرگزاری ها از تهران مخابره كردند، كليه اعضای قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران كه تحت نام لباس شخصی ها در جريان اعتراضات دانشجوئی دستگير شده بودند آزاد شدند.

همچنين قاسم شعله سعدی نماينده پيشين مجلس شورای اسلامی و از وكلای دادگستری تهران كه چند ماه پيش، پس از بازگشت از سفر فرانسه بازداشت و چند هفته ای را در اوين گذرانده بود، شب گذشته در مصاحبه با راديو فرانسه (بخش فارسي) برای نخستين بار اعلام كرد كه در جريان بازداشت چند هفته ای خود در اوين، شكنجه جسمی شده است.

قاسم شعله سعدی پس از رهائی از زندان كه گفته می شود پس از فيلمبرداری از اعترافات زير شكنجه وی ممكن شد، تا شب گذشته سكوت كرده و با راديوهای فارسی زبان مصاحبه نمی كرد و چيزی در باره دوران زندانش نمی گفت، كه اكنون مشخص شده دليل آن، سپردن تعهد سكوت و بيم از دستگيری دوباره و شكنجه بوده است. قاسم شعله سعدی شب گذشته مستقيما رهبر جمهوری اسلامی را بعنوان مسئول قوه قضائيه كشور در جناياتی كه در زندان ها روی می دهد متهم كرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی