انتخابات مجلس هفتم

پيك

                         

بهزاد نبوی در مجلس:
اتمام حجت بقايای   
كادر مذهبی انقلاب 57
مجلس را می گيريد اما مملكت را برباد می دهيد

 

 

در حاليكه كه كمتر از 30 ساعت به پايان زمان قانونی شورای نگهبان برای اعلام نتايج بررسی صلاحيت داوطلبان نمايندگی مجلس هفتم باقی مانده است. شب گذشته بهزاد نبوی نايب رئيس مجلس شورای اسلامی در سخنان بسيار مهمی كه بارها در طول سخنرانی مورد تاييد و تشويق نمايندگان متحصن و ساير حاضران در محل تحصن قرار گرفت، اعلام كرد كه شورای نگهبان مسئول همه عواقبی است كه در صورت اصرار آن شورا بر نظر هيات های نظارت در كشور روی دهد. وی همچنين با طرح احتمال معاملات پشت پرده بين محافظه‌كاران و ستاد ضداصلاحات با بيگانگان تاكيد كرد سران ستاد ضداصلاحات بدانند كه با سركوب داخلی، با تكيه بر سازش با خارجيان و برگزاری انتخابات نمايشی و تشكيل مجلس فرمايشی پشت وانه مردم را به‌طور كامل از دست خواهند داد و همان بلايی سرشان خواهد آمد كه بر صدام آمد، مشروح سخنان نايب رئيس مجلس در پی مي‌آيد.

مهندس نبوی نايب رئيس مجلس روز گذشته در سخنرانی پيش از دستور خود در مجلس گفت:

با توجه به اينكه آخرين روز از فرصت شورای نگهبان برای تجديدنظر در رای هيات‌های نظارت است چند نكته را بايد ذكر كنم. ما در چندماه پيش دورنمايی را از انتخابات در نظر داشتيم كه به چهار حالت بود كه البته برخی از آنها فرض محال بود.

حالت اول كه رد صلاحيت‌ها گسترده نباشد و شركت مردم هم گسترده باشد حالت مطلوب نظام مردمسالار بود. حالت دوم يعنی در شرايط رد صلاحيت‌های گسترده و شركت گسترده مردم؛ ما اين پيش‌بينی را داشتيم كه در عين اعتراض به رد صلاحيت‌های، در انتخابات شركت كنيم و چون در صورت مشاركت گسترده مردم به كسانی كه مطلوب نظر آقايان است رای نمي‌دهند.

در حالت سوم كه مشاركت مردم در انتخابات گسترده نباشد – با اين توضيح كه معيار عدم شركت گسترده مردم شهرهای بزرگ است – و رد صلاحيت‌ها گسترده نباشد، تصميم ما اين بود كه علي‌رغم اين آگاهی كه نتيجه‌ای بهتر از انتخابات شوراها برای ما نخواهد داشت اما در انتخابات شركت كنيم تا مردم ما را بركنار كنند و ما كنار مي‌رويم و كار مي‌كنيم و دوباره برمي‌گرديم و البته مردم هم به اين واقعيت آگاهی ‌مي‌يابند كه نجاتشان در شركت در انتخابات است و نه شركت نكردن؛

حالت چهارم كه به وقوع پيوسته است يعنی رد صلاحيت گسترده و عدم شركت گسترده مردم در انتخابات؛ البته ستاد ضداصلاحات ناخواسته به ما كمك كردند تا با رای كم آبروی ما نرود. طرف مقابل هم كه با كمال شجاعت در صورت كسب 2 درصد آرا خود را نماينده واقعی مردم عنوان خواهد نمود. البته تصور نكنيد كه نمي‌فهمند يا بد مي‌فهمند كه به ما اينگونه خدمت كردند. همانطور كه رئيس جمهور و رئيس مجلس گفته‌اند حضرات از چند سال پيش برنامه‌ريزی كرده بودند تا با تحقيقات خاص خود يك ليست 290 نفره از «جمهور ناب» و نمايندگان صلاحيت‌دار تشكيل دهند چون تصور مي‌كنند كه بهتر از مردم تشخيص مي‌دهند.

اگر به هشدار ما توجه مي‌شد به چنين بحرانی نمي‌رسيديم. البته آقايان مثل شاه سابق بحران را زمانی مي‌دانند كه حتی اگر هم بگويند ای مردم! صدای انقلاب شما را شنيديم، بازهم به ما توجه نكنند. آيا اين بحران نيست كه رئيس دو قوه از قوای كشور نامه‌ای بنويسند و نسبت به وضع موجود اعتراض كنند.؟

در صورتی كه نسبت به اعتراض ما توجهی نشود و همچنان بر رد صلاحيت‌ گسترده پای فشارند، ما استعفا مي‌دهيم و در انتخابات شركت نمي‌كنيم و اگر در پی آن تشنجی صورت گيرد باز مسئوليت آن بر عهده هيات‌های نظارت و شورای نگهبان است. ما از همين الان كه شورای نگهبان 30 ساعت فرصت دارد در مقابل خبرنگاران داخلی و خارجی مي‌گوييم كه هرپيامد اين اقدام برعهده آنهاست. من از شورای نگهبان تقاضا دارم كه تحت تاثير افراد كوته بين قرار نگيرند. خدايا تو شاهد باشد كه ما به وظيفه خود عمل كرديم و هشدار داديم.

نبوی در ادامه با اشاره به سوابق مبارزاتی خود گفت: من همانطور كه گفته‌ام بيش از شما به انقلاب و نظام وفادار بوده ام و از شما هم بيشتر به شرايط داخلی و خارجی واقفم و هشدار ما تنها به دليل نگرانی از سرنوشت نظام جمهوری اسلامی است. ما هنوز عشق سابق را به انقلاب و نظام داريم اما «مي‌فهميم» كه چه كنيم. اگر كار در دست شما باشد دو روزه طومار انقلاب را به باد مي‌دهيد.

وی افزود: امام گفته بودند كه شما توانايی اداره يك نانوايی را هم نداريد و عملكرد شما در ردصلاحيت‌ها ثابت كننده اين مساله بود. ما نمي‌گذاريم شهره‌ مردمي‌ترين انقلاب قرن را به ثمن بخس به باد دهيد. ما از اين نظام نمي‌رويم، شماييد كه بايد از اين نظام خارج شويد. مردمی كه انقلاب كردند، اگر مي‌دانستند كه شما اين نظام را بر عهده خواهيد گرفت هرگز انقلاب نمي‌كردند. اگر شما بر رفتار خود پافشاری كنيد ما در اين خيانت به نظام سهيم نمي‌شويم.

ما گفته‌ايم كه اگر همه رد صلاحيت‌ شدگان غيرقانونی را تاييد كنيد اما ما را رد كنيد باز هم مي‌پذيريم برای اينكه كشور از اين بحران رهايی يابد.

گروه‌های اصلاح طلب هم به اين شرايط ويژه توجه كنيد. برخی به ما مي‌گويند كه چرا زمانی كه قانون مطبوعات به آن ماجرا دچار شد تحصن نكرديد. در جواب بايد گفت كه اساسا با اين كه آن زمان بايد چنين كاری مي‌كرديم مخالفم، اين اقدامی است كه اكنون اساس نظام جمهوری اسلامی و مردم‌سالاری را هدف گرفته‌اند.

مصرا تقاضا مي‌كنم كه دولت ننگ برگزاری يك انتخابات فرمايشی را بر دامان دولت جمهوری اسلامی نگذارند. چرا بايد اولين دولتی كه انتخابات فرمايشی را برگزار مي‌كند دولت اصلاحات باشد؟

برخی دوستان مي‌گويند اگر انتخابات برگزار نشود، انقلاب و نظام به خطر مي‌افتد، اما اين طور نيست بلكه دفاع از انقلاب و نظام است. نظام مگر جز دولت و مجلس و مردم است؟ اگر انتخابات فرمايشی برگزار شود كه ديگر هيچ از نظام جمهوری اسلامی و انقلاب نمي‌ماند.

نبوی با اشاره به شورای نگهبان هم گفت: آقايان فقط در فكر تجديد نظر در صلاحيت خواص نباشند؛ اگر بخواهند 180 – 170 نفر از خواص را تاييد كنند تا انتخابات در حوزه‌هايی كه اكنون غيررقابتی است رقابتی گردد، ما زير بار اين تصميم نمي‌رويم چون مردم اينگونه قضاوت مي‌كنند كه مشكل متحصنين شخصی بوده است.اعلام مي‌كنم اگر متحصنين تاييد صلاحيت شوند و عموم نامزدهای رد صلاحيت شده را مجددا رد كنند ما اعلام انصراف مي‌كنيم و اين صدقه را پس مي‌دهيم.

اگر شما در شرايط تغييری نداديد و ما شنبه و يكشنبه تصميم خود را گرفتيم، عواقب آن را بايد بپذيريد. ما با بيگانه در ارتباط نيستيم بلكه شماييد كه با بيگانگان ارتباط داريد. اگر مي‌خواهيد با بيگانه وارد معامله شويد و گفته باشيد كه اجازه بدهيد كه ما قلع و قمع كنيم و بعد رابطه را با شما هم درست مي‌كنيم، بدانيد كه همان بلايی سرتان مي‌آيد كه در سال 1990 بر سر صدام آمد، چون ديگر مردم را از دست مي‌دهيد. سال 76 چهل موشك كروز به سمت ما نشانه رفته بودند اما رای سی ميليونی مردم مانع از شليك آنها شد.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی