انتخابات مجلس هفتم

پيك

                         

نمايندگان مجلس برای  فرياد مظلوميت خود و مردم و آگاه کردن مردم
از فتنه که درجريان است چه می توانستند بکنند جز "تحصن"
ا
ديدار با آيت الله موسوی خوئينی ها
فتنه تحجر و سلطنت خواهی  
کشور را فرا گرفته است!
ا

 

 

ا1- اين تحصن يک پيروزی تاريخی است، حتی اگر شکست بخورد، در تاريخ می ماند که مايندگان مجلس پرچم انقلاب و امام خمينی را برای استقلال، جمهوری و آزادی برافراشته نگهداشتند. 2- تحجر در کشور به فتنه تبديل شده، چه کسی باور می کند که ترورحجاريان، حمله به آيت الله طاهری و يا کتک زدن عبدالله نوری درنماز جمعه بخاطر دفاع از اسلام است. اينها همه برای قدرت است! 3- من توفيق زيارت نمايندگان متحصن و حضور دراين تحصن را نداشته ام، اما دلم آنجاست! 4- مگر شش نفر آدم مي‌تواند معيار باشند كه تقوای بقيه را بسنجند؟
 

 

 

مخالفان اصلاحات، که حالا دست به رد صلاحيت نمايندگان اصلاح طلب زده اند، در دو انتخابات رياست جمهوری و مجلس ششم از سوی ميليون ها مردم ايران رد صلاحيت شدند و يقين داشته باشيد که بار سوم به قيميتی مصيبت بار از سوی مردم رد صلاحيت خواهند شد.

 

اعضای شورای مركزی انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكی اين دانشگاه ، با آيت‌الله موسوی خوئيني‌ها ديدار كردند.

به گزارش خبرگزاری "ايسنا"، آيت‌الله موسوی خوئيني‌ها در اين ديدار كه روز گذشته انجام شد، خطاب به دانشجويان حاضر گفت:

شما انجمن اسلامی هستيد و هيچ چيزی به اندازه‌ اسلام نمي‌تواند باعث بازگشت به توده‌های مردم شود. هر گروه سياسی و رهبر سياسی برای بازگشت به توده ها بايد به دين توجه كند. دين همه‌ ما را مي‌تواند به هم پيوند دهد و هم تمام طبقات و اصناف را به هم پيوند ‌دهد. دين باعث وحدت بين پيشتازان حركت‌های اجتماعی و توده‌ها مي‌شود و اختلافات غيراصولی را از بين مي‌برد و ذوب مي‌كند. هر وقت مبارزه با دين پيوند خورده است، توده‌ها جمع شده‌اند.

وقتی روشنفكری يا مبارزی از مردم جدا شود، گرفتار تخيلاتی مي‌شود و وقتی مي‌بيند مردم پشت سرش نمي‌آيند، آنان را متهم مي‌كند كه نمي‌فهمند. روشنفكران ما كه تعهد به جامعه دارند بايد تلاش كنند با توده‌ها پيوند برقرار كنند كه اين امر جز با دين امكان ندارد.

چون شما انجمن اسلامی هستيد، روی اسلام تاكيد داشته باشيد؛ به خصوص وقتی ما رو در روی جمعی متحجر قرار داريم. همين گرفتاري‌هايی كه اين روزها گريبان جامعه را گرفته است، ناشی از تحجرگرايی است و اين فتنه ناشی از تحجر و واپس‌گرايی است. به تبع تحجر در دين، تحجر در سياست نيز ديده مي‌شود. در متن رفتار اين جماعت ضد اصلاحات، رفتار سلطنت‌مآبانه وجود دارد. اين رفتار در عالم سياست واپس‌گرايی است. در اين حالت يعنی در مقابله‌ با فتنه تحجر دينی، رجوع به اسلام عصری (اسلامی كه مي‌تواند پاسخگوی نياز زمان باشد) ضرورت دوچندان مي‌يابد. اين متحجران كارشان سبب نشود كه شما از اينكه پرچم اسلام را برداريد شرمگين شويد. چون اعمال زشت اينها، باعث آن شده است كه عده‌ای از مسلمانی و برافراشتن پرچم اسلام‌خواهی شرمنده شوند؛ اين تحجر به فتنه تبديل شده است.

آيت‌الله موسوی خوئيني‌ها در ادامه با بيان اين‌ مطلب كه « من هم‌چنان اميدوار هستم» گفت:

ما بايد برای درك آينده اصلاحات و اميدواری به آن، مساله‌ حركت‌مان به سمت جلو را از اينكه وزير يا نماينده بشويم جدا كنيم. مساله‌ اصلاحات را از اينكه به قدرت برسيم جدا كنيم.  ما اگر بتوانيم اين فتنه متحجران را بشكنيم كه انشاء‌الله مي‌شكنيم، موفق خواهيم بود.

در رابطه با بد يا خوب بودن قدرت، بايد عرض كنم كه در جامعه ما رياكارانه به قدرت حمله شده است.  يكی از ابزار خدمت، قدرت است و آنانكه به قدرت حمله مي‌كنند، بيشترين طمع را برای رسيدن به آن دارند. اگر كسی هويت و اصولش را كنار بزند، برای اينكه به قدرت برسد، اين زشت است. اما اگر با تكيه بر اصولش به قدرت هم رسيد، مي‌تواند خدمتی به مردم كند و اين، زشت نيست.

آيت الله موسوی خوئينی ها که عضو ارشد رهبری مجمع روحانيون مبارز است، در بخش ديگری از سخنانش گفت: در ارتباط با برخی از شايعات در جامعه كه گفته مي‌شود اصلاح‌طلب‌ها با مخالفان خود پشت پرده سازش كرده‌اند و دعواها صوری است، بايد عرض كنم يكی از آفاتی كه جامعه را تهديد مي‌كند، سوءظن‌هاست. ما به ذهن خودمان اجازه مي‌دهيم به هر سمتی برويم و به خودمان اجازه مي‌دهيم هر چه به ذهنمان مي‌رسد به زبان بياوريم و در جامعه اشاعه بدهيم؛ سوءظن آفت بزرگی است.

بايد عرض كنم اين تحصن مصداق آيه‌ مباركه‌ای است كه: «لايحب الله الجهر باالسوء من القول الا من ظلم» خداوند فرياد مظلوم را دوست دارد. اگر خداوند فرياد كسی را عليه كسی دوست نداشته باشد، ولی فرياد مظلوم را دوست دارد. نمايندگان محترم اگر به خاطر همه كسانی كه به ناحق رد صلاحيت شده‌اند، تحصن كردند، دستشان درد نكند و اگر به خاطر خودشان تحصن كرده‌اند، باز هم دستشان درد نكند. كار ديگری از دستشان برنمي‌آمد و بايد فريادی مي‌زدند كه به ما ظلم شده است. چه كاری مي‌توانستند بكنند كه حرفشان را به گوش موكلان خودشان برسانند؟ من اگر توفيق شركت در تحصن نمايندگان محترم را ندارم و متاسفانه نتوانسته‌ام به زيارتشان بروم، اما دلم با آنهاست و اين را فرياد مظلومانه مي‌دانم، كه خداوند آن را دوست دارد. اگر سكوت مي‌كردند، بد بود. اين تحصن عمل مقدسی است.  معنايش اين است كه پرچم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی كه امام خمينی (ره)بلند كرده است، هم‌چنان در اهتزاز است. اگر يك عده متحجر مي‌خواهند آن را به زمين بيندازند، عده‌ای هم شجاعانه آن را نگه داشته‌اند. ما بايد سوء ظن‌ها را برطرف كنيم.

نفس عمل تحصن نمايندگان، مقدس و محبوب خداست؛ چون فرياد مظلومانه است.  خواه مخالفان از اقدامات خود پشيمان شوند و برگردند و خواه هم‌چنان بر اين طبل بد صدا بكوبند و همه را محروم كنند، متحصنين در اقدام خود پيروز شده‌اند.

آيت‌الله موسوی خوئيني‌ها در ادامه اين ديدار گفت:

يك نكته را توجه كنيد كه مساله مخالفت با اصلاحات هرگز به خاطر اسلام نيست. هيچ كس آن را باور نمي‌كند. اينها قدرتی در اختيار دارند و فكر مي‌كنند با اين شيوه مملكت را مي‌توان اداره كرد. من بدبين نيستم كه بگويم آنها سوء نيت دارند يا با خارجی بسته‌اند.  اينها دچار عقب‌ماندگی هستند و فكر مي‌كنند در عهد قاجار زندگی مي‌كنيم. متاسفانه عده‌ای فكر مي‌كنند مي‌توان دنيا را به عقب برگرداند. اين جماعت برای نگه‌داشتن قدرت و يا رسيدن به آن، از نام اسلام استفاده مي‌كند كه ”آی مردم، اسلام از دست اصلاح‌طلبان به خطر افتاده است»
من كسی را متهم به بي‌تقوايی نمي‌كنم ولی مگر شش نفر آدم مي‌تواند معيار باشند كه تقوای بقيه را بسنجند، اگرآدم ها خيلی هنر كنند، خودشان باتقوا خواهند بود. مسلمان، مسلمان است اين چه كاری است كه بروند در خانه تحقيق كنند نماز مي‌خواند يا نه؟ ما اين روش‌ها را قبول نداريم و اين روش عقب‌ماندگی است و اين به خاطر اسلام نيست.

تصور مي‌كنند كه اين روش‌ها به خاطر حفظ اسلام است. اگرعده ای هجوم مي‌برند و نماينده را كتك مي‌زنند و به او اهانت مي‌كنند، قطعا هيچكدام به خاطر اسلام نيست. اين هتك حرمت‌ها بر خلاف اسلام است. به يك امام جمعه‌ محترم زجر كشيده انقلاب اسلامی در جايگاه نماز جمعه حمله مي‌كنند، اين كجايش ربطی به اسلام دارد؟(اشاره به آيت الله طاهری در نماز جمعه اصفهان) بزرگ‌ترين گناه را مرتكب مي‌شوند و نام آن را اسلام مي‌گذارند. ترور آقای حجاريان را چه كسی باور مي‌كند به خاطر اسلام است. يك انسان مسلمان را بدون محاكمه، بدون حكم شرعی و قانونی يك دادگاه صالح، مهدورالدم اعلام و ترور كنند؛ آيا اين به خاطر اسلام است؟ چه كسی باور مي‌كند؟ همه برای حفظ قدرت است و فكر مي‌كنند قدرت را اينگونه بايد حفظ كنند.  در صورتی كه قدرت را در يك قواعد صحيح بايد به دست آورد. رقابت بايد سالم و صحيح باشد. آنها با ادعای نگرانی برای اسلام كارهايی مي‌كنند كه حق مسلم و اسلامی ميليون‌ها مردم را از بين مي‌برند. حق انتخاب آزاد، يك حق شرعی است. مردم را از اين حق محروم كرده‌اند و ساده ‌لوحی است اگر باور كنيم اين به خاطر اسلام است. يك روحانی محترم و خدمت‌گزار به مردم و انقلاب را در ميان مردم و در نمازجمعه تهران كتك مي‌زنند و هتك حرمت مي‌كنند و نام آن را اسلام مي‌گذارند.(اشاره به حمله به عبدالله نوری در نماز جمعه تهران)

آيت الله موسوی خوئينی ها تصريح كرد :

دوباره تاكيد مي‌كنم اگر دانشجويان مي‌خواهند پيشتاز حركت‌های اصلاحی باشند، بهترين محور دين است و مردم قطعا به آن اقبال خواهند كرد.  فتنه تحجر كشور را فراگرفته است. اين فتنه سبب نشود ما در دفاع از اسلام در محيط‌های دانشجويی و روشنفكری، شرمسار باشيم. بلكه بايد با دين متحجرين مبارزه كرد.

متحصنين بدانند، نفس عمل تحصن، يك فرياد مظلومانه و مورد رضايت خداوند است. اگر طرف مقابل عقب‌نشينی نكرد، باز هم پيروزند؛ چرا كه مردم را متوجه اين فتنه كرده‌اند و در تاريخ مي‌ماند كه عده‌ای ايستادند و گفتند اين خلاف اسلام و انقلاب و راه امام(ره) است. اين فريادها از بين نمي‌رود. ممكن است در گوش عده‌ای فرو نرود ولی گوش‌های شنوايی قطعا وجود دارد. مخالفان اصلاحات نمي‌توانند اين مسير را برگردانند. يا خودشان را بايد اصلاح كنند يا از جامعه طرد خواهند شد.

فرض كنيم كه مخالفان اصلاحات همه قدرت را هم در دست گرفتند و توانستند به مردم خدمت كنند و مردم هم از آنان راضی شدند، ما هم مخالف نيستيم. ما نمي‌خواهيم مردم را مجبور كنيم كه آنچه ما مي‌فهميم، انتخاب كنند. اگر مخالفان اصلاحات با روش‌های معمول به قدرت برسند كه ما راحت‌تر هستيم. آنچه ما مي‌خواهيم اين است كه حكومت صددرصد متكی به رای مردم باشد و در يك رقابت سالم قدرت را به دست بگيرند و مردم را با خدمت به آنها راضی كنند.

از رد صلاحيت‌ها هم نگران نباشيد. اگر نامزدها را عده‌ای معدود رد صلاحيت كرده‌اند؛ ولی مخالفان اصلاحات را ملت در سال 76 يك‌بار رد صلاحيت كرد و در انتخابات مجلس ششم بار ديگر رد صلاحيت كرد. اگر خود را اصلاح نكنند باز هم ملت آنها را رد صلاحيت خواهد كرد، ولی نتايج اين رد صلاحيت‌ها توسط ملت برای مخالفان اصلاحات بسيار شكننده و مصيبت‌بار خواهد بود.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی