انتخابات مجلس هفتم

پيك

                         

كامبوزيا نماينده زاهدان
كساني بايد ملت را ترك كنند
كه به آنان خيانت كرده اند

 

 

جعفر كامبوزيا نماينده مردم زاهدان در مجلس شوراي اسلامي گفت: بايد همه با هم باشيم و از منافع ملي دفاع كنيم، كساني بايد ملت را ترك‌‏كنند كه به آنها خيانت كرده‌‏اند.
به گزارش خبرگزاري كار ايران, جعفر كامبوزيا عضو هيات علمي دانشگاه و عضو فراكسيون جبهه دوم خرداد مجلس شوراي اسلامي در مراسم پاياني روزه سياسي اساتيد دانشگاه هاي تهران با قرائت قسم‌‏نامه نمايندگان متحصن گفت: نمايندگان متحصن به صورت جدي بر روي تصميم خود ايستاده‌‏اند و به صورت جدي روي حرف هايمان پافشاري خواهيم كرد و اين تو بميري از اون تو بميري‌‏ها نيست.
كامبوزيا ادامه داد: مي‌‏گويند كه نمايندگان با محافظه كاران سازش كرده اند, اين چه سازشي است كه صدا و سيما يك كلام از اين تحصن را در سيما پخش نكرده و آنرا انعكاس نمي دهد؟
وي افزود: افتخارات ما را در تمام زمينه‌‏ها از جمله فرهنگي, اجتماعي, و سياسي گرفته‌‏اند و ديگر چيزي نمانده است كه به آن افتخاركنيم، چطور مي‌‏توانيم مجلس فرمايشي را تحمل كنيم و ساكت بنشينيم؟
كامبوزيا با تاكيد بر اين مطلب كه تمامي نمايندگان مجلس و دولت و استانداران و همه اقشار جامعه تصميم خود را گرفته‌‏اند, تصريح كرد: ما تسليم انتخاباتي فرمايشي نخواهيم شد و اگر بحث تحصن ادامه پيدا كند بعيد مي‌‏دانم انتخاباتي مورد تائيد آقايان انجام شود.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی