انتخابات مجلس هفتم

پيك

                         

روزه سياسی روزنامه نگاران كرد

 

 

روزنامه نگاران كردستانی در حمايت از كانديداهای رد صلاحيت شده و نمايندگان متحصن روز جمعه 10 بهمن ماه روزه سياسی مي‌‏گيرند.
در قسمتی از بيانيه‌‏ای كه از طرف روزنامه نگاران كرد صادر شده آمده است: به جناح انحصار هشدار می دهيم كه بيش از اين از ارزشهای ملی و دينی خرج نكند كه طوفان ملت طومار آنها را در هم مي‌‏پيچد.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی