انتخابات مجلس هفتم

پيك

                         

سخنگوی شورای هماهنگی دوم خرداد
مخالفان جمهوريت بايد از حكومت بروند

 

 

سخنگوی شورای هماهنگی گروه‌‏های دوم خرداد گفت: به آقايان عرض مي‌‏كنم كه جمهوری اسلامی از آن كسانی است كه جمهوريت و اسلاميت را در كنار هم مي‌‏خواهند و آنهايی كه از جمهوريت خارج شده‌‏اند بايد از نظام خارج شوند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری كار ايران, ايلنا, علی محمد حاضری عضو هيات علمی دانشگاه تربيت مدرس در مراسم پايانی روزه سياسی اساتيد دانشگاه‌‏های تهران با بيان اين مطلب كه با توجه به شرائط موجود حضور در انتخابات را جايز نمي‌‏دانيم, گفت: آن روزی كه امام (ره) با جمهوری اسلامی ايران موافقت كرد, به دليل غير دموكراتيك بدون نظام نبود بلكه آنرا نظامی به حق دمكراتيك می دانست.
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی كه امام و ملت 98 درصد به آن رای داد، فرض انتخابات غيرآزاد و غير دموكراتيك بر آن متصور نبود.
حاضری ادامه داد: به عنوان اولين فرزندان دانشگاهی اين نظام وقتی كه به دانشگاه تربيت مدرس پا گذاشتيم، هيچ گاه انتخابات غيرآزاد براي‌‏مان متصور نبود و هيچگاه به تفكيك اسلاميت از جمهوريت نظام فكر نكرديم.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی