انتخابات مجلس هفتم

پيك

                         

تحكيم وحدت تهران
امروز به مجلس می رود

 

 

جلسه شورای تهران دفتر تحكيم وحدت با موضوع بررسی تحصن نمايندگان مجلس شورای اسلامی تشكيل شد.

عبدالله مومنی دبيرتشكيلات دفتر تحكيم وحدت درباره انگيزه تشكيل اين جلسه و نتايج حاصله از آن گفت:

در اين جلسه كه روز دوشنبه پنجم بهمن ماه با حضور اعضای شورای تهران از دانشگاه های مختلف تشكيل شد، شركت كنندگان ضمن بررسی شرايط موجود با تاكيد بر عملكرد انتقادی جنبش دانشجويی و دوری از حركت‌‏های صرفا حمايتی از نمايندگان، بر لزوم مشخص شدن حداقل( كف) مطالبات از سوی نمايندگان متحصن تاكيدكردند. صدور بيانيه‌‏ای از سوی شورای تهران دفتر تحكيم وحدت با موضوع تحليل فضای سياسی و درخواست روشن‌‏كردن مطالبات از سوی نمايندگان از مصوبات اين جلسه بود.

اعضای شورای تهران دفتر تحكيم وحدت امروز بعد از ظهر با حضور در مجلس شورای اسلامی با نمايندگان متحصن ديدار خواهند كرد.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی