انتخابات مجلس هفتم

پيك

                         

تحصن استادان
 در دانشكده فنی

 

 

گروهی از استادان دانشگاههای تهران امروز به صورت نمادين و در حمايت از تحصن نمايندگان مجلس، در دانشكده فنی دانشكاه تهران تحصن كردند.

كميته اجرايی اين تحصن اعلام كرد: به منظور دفاع از انتخابات آزاد، سالم و قانونی و دفاع از ركن ركين جمهوريت نظام جمهوری اسلامی، گروهی از استادان دانشگاه‌های تهران از ساعت 14 امروز به مدت 24 ساعت در دانشكده فنی دانشگاه تهران به صورت نمادين متحصن مي‌شوند. اهداف و مقاصد دقيق اين تحصن نمادين از طريق رسانه‌های جمعی به اطلاع همگان مي‌رسد.

كسانی كه حوادث انقلاب 57 را بخاطر داشته باشند، می دانند كه دو تحصن مهم در آن دوران در دانشگاه تهران انجام شد. يكی تحصن استادان دانشگاه در دفاع از انقلاب و مخالفت با حكومت نظامی در كشور كه با حمله گارد شاهنشاهی و كشته شدن استاد "نجات الهی” به حادثه ای مهم در انقلاب 57 منجر شد؛ و ديگری تحصن دانشگاهيان، روحانيون و ملی مذهبی ها در دانشگاه تهران برای باز شدن فرودگاه مهرآباد جهت بازگشت آيت الله خمينی به ايران كه رهبری آن را آيت الله طالقانی برعهده داشت.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی