انتخابات مجلس هفتم

پيك

                         

اعتراض رييس دفتر خاتمی

خطاب به علی لاريجانی
 

 

 رئيس دفتر رئيس‌‏جمهورى در نامه‌‏اى خطاب به "علی لاريجانی”، رئيس انتصابی سازمان صداوسيمای جمهوری اسلامی از "سانسور" و "تقطيع" سخنان رئيس‌‏جمهورى بويژه بيانيه مشترك "سيدمحمدخاتمی”، رئيس‌‏جمهورى و "مهدی كروبی”، رئيس مجلس شورای اسلامی انتقاد كرد.
به گزارش خبرگزاری كار ايران، در اين نامه خطاب به علی لاريجانی گفته ميشود
:
انتظار اين بود كه صداوسيما، پخش كامل اطلاعيه كوتاه رياست محترم‌‏جمهوری و رياست محترم مجلس شورای اسلامی را بي‌‏كم‌ ‏وكاست و با رعايت اولويت آن پخش نمايد ولی محورهای اساسی بيانيه در رسانه‌‏ملی حذف و سانسور شده است.
ضمن گلايه از اين اعمال سليقه يادآوری مي‌‏نمايد كه اين اولين بار نيست كه جان كلام جناب آقای خاتمی توسط صداوسيما سانسور و يا تقطيع مي‌‏شود.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی