انتخابات مجلس هفتم

پيك

                         

آغاز روزه سياسی در دانشگاه های كشور

 

 

به‌ موجب اخبار رسيده تعداد امضاكنندگان اطلاعيه ای كه طبق آن فعالان سياسی و فرهنگی در حمايت از تحصن  نمايندگان امروز روزه سياسی خواهند گرفت، از مرز دوهزار و دويست تن گذشت. طبق ليست جديد، ۶۲۰ نفر در تهران، ۲۶۹ نفر در خراسان، ۳۵۴ نفر در اصفهان، ۱۲۷ نفر در خوزستان، ۱۱۰ نفر در لرستان، ۶۰ نفر در استان مركزی، ۴۶ نفر در ايلام، ۱۸ نفر در قزوين، ۷۰ نفر در مازندران، ۱۱۲ نفر در آذربايجان شرقی، ۱۰۰ نفر در كهكيلويه و بويراحمد، ۱۲۵ نفر در همدان، ۱۱۲ نفر در قم، ۹۸ نفر در اردبيل، ۴۷نفر در كرمانشاه اين بيانيه را كه متن آن را در ادامه می خوانيدامضا كرده اند. از سوی ديگر، در پی روزه سياسی اساتيد دانشگاه تهران در حمايت از تحصن نمايندگان كه مراسم افطار آن ساعت ۱۷ امروز در دانشكده فنی برگزار خواهد شد، انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكی نيز ديروز با صدور اطلاعيه ای از اين اقدام حمايت كرد و دانشجويان را به همراهی با نمايندگان و استادان دانشگاه دعوت كرد.

بيانيه روزه سياسی در دانشگاه ها

بيش از دو هزار تن از شخصيت‌های سياسی – فرهنگی و دانشگاهی كشور طی بيانيه‌ای از تحصن نمايندگان ملت و روزه سياسی آنان حمايت و اعلام كردند و در همبستگی با نمايندگان مجلس از صبح امروز (دوشنبه 6 بهمن 82 ) روزه  سياسی خود را شروع كردند. اين عده در بيانيه، از جمله نوشتند:

« اعتراض نمايندگان شجاع مجلس به رد صلاحيت غيرقانونی نامزدهای مجلس هفتم و تحصن 117 نفر آنان كه مورد حمايت احزاب، گروه‌ها و شخصيت‌های فرهنگی – سياسی و دانشگاهی قرار گرفته است چهاردهمين روز خود را سپری ‌كرد. حمايت از روزه سياسی نمايندگان متحصن مجلس توسط شخصيت‌های سياسی – فرهنگی و دانشگاهی در روز (دوشنبه 29/10/82) در تهران و در تعدادی از شهرهای كشور با موفقيت برگزار شد. ما امضاكنندگان زير نيز روز دوشنبه (6/11/82) با قصد قربت مجدداً روزه خواهيم گرفت تا اعتراض خود را به سياست‌های غيرقانونی و غيرملی هيئت‌ مركزی نظارت بر انتخابات شورای نگهبان و عدم توجه به حقوق شهروندی رد صلاحيت شده‌گان اعلام مي‌داريم.

از آنجا كه تنها راه نجات كشور و خروج از بحران كنونی برگزاری انتخابات آزاد و پاسخ به مطالبات مردم است، جز اصلاح‌ تلقی شورای نگهبان از نظارت بر حسن انجام انتخابات بر اساس اصل 99 قانون اساسی چاره كار نيست، بنابراين ما امضاكنندگان زير از عموم هموطنان عزيز در سراسر كشور دعوت مي‌كنيم با گرفتن روزه اعتراض خود را بصورت قانونی و مسالمت‌آميز نسبت به رد صلاحيت‌های غيرقانونی و گسترده و خطر برپايی انتخابات نمايشی و تشكيل مجلس فرمايشی اعلام و از تحصن نمايندگان مجلس و خواست اصلی آنان كه برگزاری انتخابات آزاد است حمايت كنند.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی