انتخابات مجلس هفتم

پيك

                         

عضو كميسيون امنيت ملی مجلس: با رد طرح سه فوريتی  
 راهی جز استعفای كابينه و نمايندگان
 مجلس و اعلام تحريم انتخابات نمانده
!

 

 

علی تاجر نيا نماينده مشهد و عضو كميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ششم، صبح امروز در باره رد طرح سه فوريتی مجلس از سوی شورای نگهبان گفت:

" آخرين اتمام حجت نمايندگان مجلس با شورای نگهبان، بي‌‏ثمر ماند."
 طرح 3 فوريتی كه روز گذشته مجلس در الحاق دو تبصره به ماده 28 قانون انتخابات مجلس تصويب كرده بود از سوی شورای نگهبان رد شده است.
شورا اين طرح را با دلايلی نظير غير شرعی و غير قانونی بودن تصويب نكرده است، اين در حالی است كه اين طرح با توجه به آخرين اتمام حجت مجلس با شورای نگهبان از اهميت بسياری برخوردار بود.

نمايندگان خواستار هيچ گونه تغيير و تحولی در اين طرح به لحاظ عدم موضع گيری مثبت شورای نگهبان نيستند و اين طرح را به مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز به جهت تركيب بافت اين مجمع در جانبداری از شورای نگهبان نخواهيم فرستاد.

در حالی كه برخی از نمايندگان اصلاح طلب مخالف تصويب اين مصوبه بوده اند و آن را كار بيهوده ای می دانستند ما از باب اتمام حجت با شورای نگهبان و مردم اين كار را انجام داديم كه 3 فوريت آن نيز با آراء دو سوم نمايندگان از تصويب مجلس گذشت. اين طرح می توانست تا حدودی مشكل رد صلاحيت های گسترده را حل نمايد اما شورای نگهبان با دلايل غير قانونی و غير شرعی بودن آن از به ثمر رسيدن هر راهكاری جلوگيری می كند.

مهلت قانونی شورای نگهبان تا روز شنبه آينده ادامه دارد، اما به عقيده بنده هيچ چاره ای جز استعفای وزرا و نمايندگان و تحريم انتخابات باقی نمانده و اين سنگ اندازي‌‏ها، ما را در وضعيت جديدی از انتخابات قرار داده است.

حتی در صورت تاييد صلاحيت عده‌‏ای از نمايندگان، اميدی به تشكيل مجلس تاثيرگذار و يا كيفی وجود ندارد، چرا كه اكثريت چهره های شاخص اصلاح طلب نتوانسته اند از فيلتر شورای نگهبان عبور كند.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی