انتخابات مجلس هفتم

پيك

                         

جلسه دفتر تحكيم وحدت
برای بررسی انتخابات
 

 

جلسه‌ی شورای تهران دفتر تحكيم وحدت (طيف علامه)، فردا(دوشنبه) در دانشگاه تربيت معلم تهران برگزار مي‌شود.
به گزارش خبرگزاری ايسنا مهدی حبيبی”، دبير انجمن اسلامی دانشجويان دانشگاه صنعتی اميركبير با اعلام اين خبر افزود: محور بحث اين جلسه، ارزيابی فضای سياسی كنونی كشور، انتخابات مجلس هفتم و نظرسنجی در دانشگاه‌ها خواهد بود.
  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی