انتخابات مجلس هفتم

پيك

                         

عضو مجمع مدرسين قم
شورای نگهبان كشور
 
را به بن‌بست كشاند

 

 

حسين موسوی تبريزی عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه قم گفت: بعيد مي‌‏دانم شورای نگهبان به درخواست آقايان خاتمی و كروبی در خصوص تجديد نظر اساسی در احكام هيأت نظارت عمل كند چون اگر مي‌‏خواست عمل كند، از اول لايحه‌‏های اختيارات رئيس جمهوری را قبول مي‌‏كرد و كشور را به بن بست نمي‌‏كشاند.
به گزارش خبرگزاری ايلنا ‌‏تبريزی در خصوص بيانيه مشترك رؤسای دو قوه مجريه و مقننه درباره انتخابات مجلس هفتم گفت: آقايان شورای نگهبان به يك سری از مسائل سوءظن دارند، حتی يقين دارم در پشت پرده ماجراها افرادی بازيگرند كه به امام، انقلاب، نظام، جمهوريت و اسلاميت هيچ اعتقادی ندارند.
وی با اشاره به اينكه توصيه رؤسای دو قوه مجريه و مقننه به شورای نگهبان در خصوص تجديد نظر در احكام هيأت‌‏های نظارتی، توصيه بجايی بود، تصريح كرد: مسلماً توصيه رئيس جمهور با توجه به اطلاعاتی كه از وزارت كشور در خصوص كيفيت رد صلاحيت‌‏ها دارد و هم توصيه رئيس مجلس توصيه بجايی بود، حتی يك شهروند ايرانی هم مي‌‏تواند به بزرگترين مسؤول كشور در مورد اجرای صحيح قوانين توصيه كند.
وی تاكيد كرد: همه اينها نشان مي‌‏دهد كه مي‌‏خواهند حدود 200 كرسی مجلس در اختيار طيف خاصی از جريانات سياسی فعال در كشور باشد و طيف ديگر فقط مي‌‏تواند در 90 كرسی، آن هم با يك‌‏سری امكانات محدود و نادرست كه در يك شرايط مساوی نباشد، رقابت كنند.
موسوی تبريزی ضمن بيان اين مطلب كه اين حركات به اعتبار نظام جمهوری اسلامی در دنيا لطمه مي‌‏زند، اظهار داشت: در عراق وقتی آيت الله سيستانی مي‌‏گويد "هرعراقی، يك رأی” مي‌‏بينيم كه حرف‌‏هايش را همه دنيا مي‌‏پسندند و واقعاً آمريكا را در بن بست قرار مي‌‏دهد، آن وقت ما 25 سال با آن ديدگاه بسيار روشن، محكم، عالی و والای حضرت امام (ره) كه "ميزان رأی ملت است" حكومت مي‌‏كنيم اما امروز به جايی رسيده‌‏ايم كه 6 نفر به جای 60 ميليون نفر بايد تصميم بگيرند كه اين در هيچ كجای دنيا مورد پسند نيست و هيچ عالمی هم آن را نمي‌‏پذيرد.
عضو مجمع محققين و مدرسين حوزه علميه با اشاره به صحبت‌‏های جنتی دبير شورای نگهبان در نماز جمعه هفته گذشته تهران، خاطر نشان ساخت: حرف‌‏های آقای جنتی در نماز جمعه تهران، فضای نامطلوبی را در كشور بوجود آورد كه برخلاف انتظار بود.
وی ضمن اشاره به جلسه هفته گذشته رئيس جمهور و رئيس مجلس شورای اسلامی با اعضای شورای نگهبان، يادآور شد: صحبت‌‏های آقای جنتی در نماز جمعه تهران اين فكر را به اذهان متبادر مي‌‏سازد كه اعضای شورای نگهبان با ادله محكم به آقايان خاتمی و كروبی ثابت كردند كه اين رد صلاحيت‌‏ها هم درست بوده و آقايان خاتمی و كروبی نيز قانع شدند.
موسوی تبريزی تصريح كرد: اين رد صلاحيت‌‏ها حداقل ضرری كه داشت، ضايع كردن حقوق كسانی بود كه بدون هيچ مدركی رد صلاحيت شده‌‏اند.
وی با بيان اين مطلب كه انتشار بيانيه مشترك آقايان خاتمی و كروبی حداقل حركتی برای دفاع از حقوق مردم بود، اظهار داشت: رؤسای محترم جمهور و مجلس شورای اسلامی، همان طور كه در بيانيه مشترك خود نيز آورده‌‏اند، به مردم اعلام كردند كه قانع نشديم و اين رد صلاحيت‌‏ها بايد اصلاح شود و همه ما اين اميد را داريم كه رئيس جمهور و رئيس مجلس شورای اسلامی طبق سوگندی كه ياد كرده‌‏اند، حافظ قانون اساسی و حافظ حقوق مردم باشند و اين به مردم اميدواری مي‌‏دهد.
وی يادآور شد: اگر شورای نگهبان تا 10 بهمن ماه، بررسی تمام ردصلاحيت‌‏ها را مطابق اصول قانون اساسی انجام ندهد، شركت مردم در انتخابات و همچنين برگزاری انتخابات از سوی مسؤولين قوه مجريه صورت مشروع نخواهد داشت.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی