انتخابات مجلس هفتم

پيك

                         

 

 

30 تن از روساي دانشگاه هاي سراسر كشور در نامه اي به رييس جمهور از تحصن نمايندگان پشتيباني كردند. فهيمي‌فر، رييس دانشگاه صنعتی اميركبير در جمع نمايندگان متحصن اين نامه را قرائت كرد.
 
در اين نامه گفته ميشود:

 

حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقای خاتمي
رياست محترم جمهوری اسلامی ايران
سلام عليكم

احتراما با ابراز نگرانی شديد از رد صلاحيت‌های گسترده و غير متعارف داوطلبان نمايندگی مجلس شورای اسلامی با توجه به نكات زير :
1 – بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران اداره امور كشور مبتنی بر رای عمومی است كه از طريق انتخابات تحقق مي‌يابد.
2 – بالا بودن نرخ مشاركت مردم در انتخابات از عوامل فزاينده اقتدار ملی و حيثيت بين المللی نظام جمهوری اسلامی است و برای تحقق اين هدف حفظ شور و اشتياق و اميدواری جامعه ضروری است چنانكه رد صلاحيت های غير قانونی داوطلبان مايه نگرانی و ياس جامعه مي‌شود.
3 – توسعه علمی كه از اهم چشم اندازهای 20 ساله كشور و از ضرورتهای قطعی توسعه ملی است بدون توسعه آزادي‌های سياسی امكان ندارد.
4 – باتوجه به سخنان مقام معظم رهبری و پيگيری های حضرتعالی و جناب آقای كروبی رياست محترم مجلس شورای اسلامی وعده بروز نشانه‌هايی از توجه هيات‌های نظارت، ما نسبت به عواقب خطرناك اين قبيل اقدامات هشدار مي‌دهيم.
لذا از جنابعالی به عنوان رييس جمهور و مسئول اجرای قانون اساسی مي‌خواهيم با ايستادگی در قبال اينگونه اعمال غيرقانونی از حقوق مردم و اصل نظام جمهوری اسلامی دفاع و صيانت فرماييد كه اگر امروز با حضور فرزندان انقلاب اسلامی افراط كاري‌ها، قانون شكني‌ها ولو در لوای ظواهر قانونی قدرت عمل پيدا كند، فرداهای نه چندان دير موجبات استحاله جمهوری اسلامی به يك نظام غير مردمی فراهم خواهد شد و آرمان متعالی ملت و امام راحل (ره) برای تحقق نظام مردمسالاری دينی نابود مي‌گردد.

1 – دكتر زهرا رهنورد رييس دانشگاه الزهرا(س)
2 – دكتر رضا فرجی دانا رييس دانشگاه تهران
3 – دكتر سعيد سمنانيان رييس دانشگاه تربيت مدرس
4 – دكتر محمد علی برخورداری رييس دانشگاه تربيت معلم
5 – دكتر احمد فهيمی فر رييس دانشگاه صنعتی اميركبير
6 – دكتر سعيد شهرتاش رييس دانشگاه علم و صنعت ايران
7 – دكتر نجفقلی حبيبی رييس دانشگاه علامه طباطبايی
8 – دكتر نجفقلی حق‌پناهی رييس دانشگاه جامع علمی كاربردي
9 – دكتر عبدالرضا باقری رييس دانشگاه فردوسی مشهد
10 – دكتر سيد ابوالفضل علوی رييس دانشگاه تربيت معلم سبزوار
11 – دكتر مجيد ارشاد رييس دانشگاه شيراز
12 – دكتر علی مصطفوی رييس دانشگاه شهيد باهنر كرمان
13 – دكتر بهشتی سرشت رييس دانشگاه بين‌المللی امام خمينی قزوين
14 – دكتر احمدی دستجردی رييس دانشگاه گيلان
15 – دكتر ايرانمنش رييس دانشگاه هرمزگان
16 – دكتر مسعود صفايی مقدم رييس دانشگاه شهيد چمران اهواز
17 – دكتر فيروز رييس دانشگاه شهركرد
18 – دكتر احمد اكبری رييس دانشگاه سيستان و بلوچستان
19 – دكتر محمد علی دهقان رييس دانشگاه ولی عصر رفسنجان
20 – دكتر محمدرضا آقا ابراهيمی رييس دانشگاه بيرجند
21 – دكتر عريان رييس دانشگاه خليج فارس
22 – دكتر فرامرز ميرزايی رييس دانشگاه لرستان
23 – دكتر محمد علی وحدت رييس دانشگاه يزد
24 – دكتر محمد ميرزايی رييس دانشگاه مركز بين المللی علوم و تكنولوژی و پيشرفته
25 – دكتر نوه ابراهيم رييس دانشگاه دامغان
26 – دكتر فريدون رييس دانشگاه سمنان
27 – دكتر عسگری ابيانه رييس دانشگاه زنجان
28 – دكتر ثبوتی رييس دانشگاه مركز تحصيلات تكميلی
29 – دكتر صادقی رييس دانشگاه اروميه
30 – دكتر شيبانی رييس دانشگاه كردستان

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی