انتخابات مجلس هفتم

پيك

                         

وزير تعاون( داوطلب استعفاء از كابينه خاتمی ):ا
تحصن مجلس يك حادثه تاريخی است

 

 

علی صوفی، وزير تعاون، در حاشيه جلسه ديروز هيات دولت در جمع خبرنگاران درباره استعفای اعتراضی خود نسبت به رد صلاحيت ها و همگامی با تحصن مجلس گفت:

در درجه‌ اول بايد مسوولانه ايستاد تا زمينه برگزاری يك انتخابات رقابتی و سالم فراهم شود و اگر اينگونه نشود، بايد كنار رفت. طبعا اگر تجديدنظرها نظر مردم را تامين نكند، مشاركت مردم كم مي‌شود و امنيت ملی به خطر مي‌افتد.

تحصنی كه در مجلس جريان دارد يك نوع اعتراض است؛ شما حادثه‌ای به اين صورت را در كجای تاريخ سراغ داريد؟

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی