انتخابات مجلس هفتم

پيك

                         

مصاحبه معاون پارلمانی رياست جمهوری:
آغاز استعفای   
وزراء و
استانداران

 

 

سه ايستگاه تلويزيونی آلمان از ساعت 12 ظهر امروز در تمام بخش های خبری خود مصاحبه مطبوعاتی معاون پارلمانی رياست جمهوری "سيد محمد علی ابطحی” را منتشر ساختند كه در آن خبر استعفای تعدادی از وزرا و استانداران سراسر كشور را اعلام داشته است. اين مصاحبه صبح امروز انجام شد و بموجب اطلاعی كه ابطحی دراختيار خبرنگاران گذاشت، استعفای وزراء و استانداران در مخالفت با انتخابات فرمايشی مجلس و حمايت از تحصن نمايندگان مجلس صورت گرفته است. اين خبر بلافاصله توسط شبكه تلويزيونی سی ان ان نيز همراه با فيلمی خبری كه ابطحی را درحال ورود به مجلس ايران نشان می دهد پخش شد. مفسران راديوهای دولتی آلمان همچنين احتمال استعفای اعتراض آميز محمد خاتمی را نيز مخابره كرده اند.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی