ايران

پيك

                         

نامه 25 رئيس دانشگاه علوم پزشكی خطاب به خاتمي

انتخابات بدون مشاركت مردم

امنيت ملی را با خطر روبرو كرده

 

 

در هجدهمين روز از تحصن نمايندگان در مجلس نامه‌ 25 رئيس دانشگا‌ههای كشور خطاب به رييس جمهور در اختيا خبرنگاران قرار گرفت.

اين نامه بشرح زير است:

 
حضرت حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقای خاتمي

رياست محترم جمهوری اسلامی ايران

سلام عليكم

با احترام و ضمن گرامي‌داشت بيست و پنجمين سالگرد پيروزی انقلاب اسلامی كه ميراث گرانبهای حضرت امام (ره) و خون‌بهای هزاران شهيد از بهترين جوانان اين مرز و بوم مي‌باشد و با توجه به اتفاقات ناگوار اخير در جريان انتخابات هفتمين دوره‌ی مجلس شورای اسلامی مطالب زير را به استحضار مي‌رساند:

1ـ بر اساس قانون اساسی اداره‌ی امور كشور مبتنی بر آرای عمومی و حق تعيين سرنوشت از حقوق بديهی و اوليه‌ی مردم مي‌باشد كه به هيچ دليلی و در هيچ شرايطی نمي‌توان آن را سلب نمود.

2ـ بدون شك در عدم وجود و توسعه‌ی آزادي‌های سياسی هر گونه توسعه به ويژه توسعه‌ علمی كه از ضرورت‌های پيشرفت كشور در چهارچوب برنامه و چشم‌انداز 20 ساله مي‌باشد، ناقص مانده و امكان‌پذير نمي‌باشد.

3 ـ حضور مردم در صحنه‌ انتخابات در وضعيت فعلی به شدت تحت تأثير قرار گرفته و عدم مشاركت مناسب مردم شرايط بين‌المللی را نامساعد نموده و تهديد امنيت ملی را به دنبال خواهد داشت.

بدون شك در صورتی ما مي‌توانيم برای ديگر كشورها ادعای برگزاری انتخابات آزاد را داشته باشيم كه خود بتوانيم الگوی مناسب آن را ارايه دهيم، حال آن كه با اين نحوه عملكرد هيأت‌های نظارت تحقق آرمان حضرت امام (ره) جهت استقرار جمهوری اسلامی واقعی و مردم‌سالاری دينی به شدت مورد هجوم و نابودی قرار گرفته است.

با استناد به موارد فوق‌الذكر و ضمن حمايت از اقدام مشروع و قانونی نمايندگان مردم در تحصن اعتراض‌آميز به نقض حقوق اساسی مردم، از جنابعالی به عنوان مسؤول اجرای قانون اساسی مي‌خواهيم قاطعانه در برابر اين گونه قانون‌شكني‌ها و افراط ‌گري‌ها ايستادگی كرده و حافظ راستين ميراث حقيقی حضرت امام (ره) و آرمان متعالی مردم در حفظ مردم‌سالاری دينی باشيد.

بديهی است در صورت ادامه‌ روند موجود امكان خدمت در مسؤوليت دانشگاه وجود نداشته و بهتر است كسانی عهده‌دار اين گونه مسؤوليت‌ها شوند كه بتوانند پاسخگوی مردم و خداوند متعال باشند.»

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی