ايران

پيك

                         

انتخابات ميان دوره ای خبرگان

يك رهبر- يك كانديدا

رقابت بی رقابت !

 

 

همزمان با انتخابات مجلس خبرگان رهبری نيز قرار است در 4 حوزه  برگزار ‌‏شود. در 3 حوزه تنها يك نفر برای هر حوزه حضور دارد و در يك حوزه 2 نفر. اين مفهوم آن ادعائی است كه رهبر در ملاقات رئيس جمهور اطريش پيرامون انتخابی بودن ارگان های جمهوری اسلامی از صدر تا ذيل شد و خبر آن را در همين شماره پيك می توانيد بخوانيد!

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی