ايران

پيك

                         

وزير كشور:

انتخاباتی كه برندگانش تعيين

شده اند برگزاری لازم ندارد

 

 

وزير كشور گفت: براساس برآورد ما تكليف بيش از نيمی از كرسي‌های مجلس هفتم ازهم‌اكنون مشخص است، از اين رو هيات‌های اجرايی، فرمانداران و استانداران احساس مي‌كنند در اين زمينه نمي‌توانند كاری بكنند و كاری نبايد بكنند.
 عبدالواحد موسوی لاری در حاشيه مراسم امضای اسناد همكاری بين اتريش و ايران، از سلب امكان رقابت از داوطلبان نمايندگی مجلس انتقاد كرد و افزود: مردم احساس مي‌كنند كه در حوزه‌ی گزينش و انتخاب، اراده‌ای محدود دارند و توان انتخاب و گزينش آنها به حداقل رسيده است.

وی افزود: جريان سياسی پنهانی تلاش مي‌كند تا رقيب را تمام و كمال از صحنه خارج كند و در اين وضعيت، ما به عنوان مجری انتخابات، امكان برگزاری انتخابات رقابتی و سالم را نداريم.

من از اين حركت به عنوان يك ضايعه‌ و مساله‌ای كه تاكنون در تاريخ انقلاب اسلامی بي‌سابقه بوده است، نام مي‌برم و هشدار مي‌دهم كه اگر بزرگان نظام وارد نشوند، خسارت بسيار سنگين و جبران‌ناپذيری بر پيكره‌ی نظام و انقلاب اسلامی وارد مي‌شود.
موسوی لاری در ادامه در خصوص استعفاها گفت: ما تا اين لحظه تمام تلاش‌‏مان را برای جلوگيری از استعفاها به‌كار بسته‌ايم. استعفاها در سطوح مختلف مطرح بوده است، آقای رييس‌جمهور و من تلاش و سعي‌‏كرديم تا شرايط عادی در انتخابات داشته باشيم، ولی فشار مسوولان برگزاری مبنی بر اين‌كه در انتخاباتی كه هيچ‌گونه رقابتی در آن نيست، مسووليتی نداشته باشند، خيلی زياد است.

وقتی نمايندگان از پيش تعيين شده‌اند، چه كاری بايد صورت بگيرد، جز يك كار فرمايشی و غيرمعمول.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی