ايران

پيك

                         

پيام آيت الله منتظری به

شورای نگهبان

به روز رفراندوم و نظرمردم بيانديشيد!

بخواهيد يا نخواهيد بايد روزی رفراندوم را بپذيريد.

هر موضع‌‏گيری امروزشما در آن روز سرنوشت ساز تأثير خواهد داشت.

 

 

آيت الله العظمی منتظری طی پيام خطاب به اعضای شورای نگهبان قانون اساسی، آنان را به شجاعت در عقب نشينی از مسيری كه تاكنون طی كرده اند فراخواند و نوشت:

 

حضرات فقهاء و حقوق‌‏دانان محترم شورای نگهبان دامت توفيقاتهم

پس از سلام و تحيت و آرزوی توفيق برای شما در انجام وظايف شرعی و قانوني؛ بر حسب احساس وظيفه شرعی نكاتی را خدمت شما بيان مي‌‏كنم:

1- جمهوری اسلامی از دو كلمه "جمهوری” و "اسلامی” تركيب شده است و مسلماً قانون اساسی يعنی آنچه مورد تأييد ملت شريف ايران قرار گرفت بر اين دو ركن استوار است و همه اصول آن با توجه به رأی جمهور مردم و اسلاميت نظام تدوين و تصويب شده است، هر شخص يا نهادی كه بخواهد آگاهانه يكی از اين دو ركن را ناديده بگيرد، برخلاف نظام اقدام نموده است.

2- اينجانب كه از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی بودم و رياست آن را بر عهده داشتم گواهی مي‌‏دهم كه نظارت استصوابی مورد عمل آقايان با هدف از تصويب اصل 99 قانون سازگار نيست و با روح آن در تضاد كامل مي‌‏باشد. نظر به اينكه در رژيم سابق انتخابات آزاد نبود و شاه و مجريان دخالت كرده و كسانی را بر مردم تحميل مي‌‏نمودند، برای جلوگيری از اين امر ، شورای نگهبان كه به نظر مقدس‌‏ترين نهاد بود به عنوان ناظر بر انتخابات تعيين شد تا جلوی دخالت‌‏های ناروا را بگيرد و آزادی انتخابات كه حق ملت است تأمين گردد. احراز شرايط كانديداها و صلاحيت آنان بر عهده وزارت كشور است كه بايد از طريق معتمدين محلی و شهادت آنان بدست آيد. اگر بنا باشد وزارت كشور ردصلاحيت كند و شورای نگهبان هم رد صلاحيت نمايد پس چه نهادی بر كار شورای نگهبان نظارت نمايد؟ زيرا در جمهوری اسلامی هيچ ارگانی نبايد بدون نظارت متصدی امور گردد.

مردم ما مسلمان و دارای رشد عقلی مي‌‏باشند و مردم هر منطقه‌‏ای نسبت به افراد صالح آن منطقه از نظر اعتقادات دينی و تعهد عملی و مراتب علمی و صلاحيت‌‏های ديگر ، شناخت بيشتری دارند و به مصالح خود نيز علاقه‌‏مند مي‌‏باشند.

اين درست است كه تفسير قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است ولی تفسير قانون نبايد با روح و هدف آن در تضاد باشد. در متن قانون نظارت بر انتخابات ذكر شده است نه نظارت بر كانديداها و سلب آزادی از مردم در رأی دادن به افراد دلخواه خود. اميد است آقايان محترم در تفسير خود از اصل 99 تجديد نظر نمايند.

- حركت اخير نمايندگان محترم مجلس شورای اسلامی كه برای احقاق حقوق خود و ملت شريف ايران دست به تحصن زده‌‏اند و خواسته‌‏ای جز عمل به قانون ندارد، بسيار قابل تقدير است. دفاع از مظلوم وظيفه هر انسان باوجدانی است و در قرآن كريم مي‌‏خوانيم: «لا تظلمون و لا تظلمون».

آنان كه برای عمل به وظيفه شرعی و قانونی خود آسايش خود و خانواده خويش را فدای احترام به مردم و آرای آنان نموده و اقدام به تحصن و روزه نموده‌‏اند، نبايد با تهديد و ارعاب مواجه شوند.

تجديد نظر شورای نگهبان در مسأله ردصلاحيت‌‏ها و بازگشت از مسير قبلی نه تنها باعث ننگ و عار نيست بلكه نشانه شجاعت و تعهد شما در عمل به موازين شرعی و قانون اساسی است.

جلوگيری از ورود خدشه بيشتر به نظريه حكومت دينی وظيفه همگانی است و شورای نگهبان چون در اين مسأله ابتكار عمل را در دست دارد، مسئوليت مضاعف دارد. گردن نهادن به خواسته‌‏های بر حق مردم و نمايندگان آنان از منزلت شما نمي‌‏كاهد. مردم بسيار قدر شناسند و هر حركت صحيح شما را ارج مي‌‏نهند.

شما با اصلاح مسير خود موجب رضايت خدا و اميدواری مردم و در نتيجه تقويت نظام خواهيد شد.

بخواهيد يا نخواهيد بايد روزی نظرخواهی از مردم و رفراندوم را بپذيريد و هر نوع حركت و موضع‌‏گيری شما در اين گونه مسائل در آن روز سرنوشت ساز تأثير خواهد داشت.
اميدوارم همواره مورد عنايت حق تعالی و هدايت‌‏های الهی قرارگيريم.

والسلام عليكم و رحمت الله و بركاته

5/11/82 ـ قم المقدسه ـ حسينعلی منتظري

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی