ايران

پيك

                         

ماليخوليای چيني

سناريوی حاكميت يكدست

با شركت چاكران و بله قربان گويان

 

 

احمد شيرزاد  نماينده‌ اصفهان در مجلس شورای اسلامی : اقتدارگرايان برای جلوگيری از تشكيل يك مجلس اصلاح‌طلب، در انتخابات مجلس هفتم تئوري‌های مختلفی را زير نظر داشتند كه متاسفانه به بدترين آن متوسل شدند و آن تشكيل يك مجلس مطيع و فرمايشی است كه صد‌در‌صد در چنگ آنان و فرمان‌برشان باشد. آنان تحليل مي‌كردند كه بعد از ردصلاحيت كانديداهای اصلاح‌طلب، اصلاح‌طلبان چند روزی داد و فرياد مي‌كنند و بعد خاموش مي‌شوند و آن‌گاه مي‌توانيم به اهداف‌مان برسيم.

حتی در بيشتر حوزه‌ها طوری برنامه‌ريزی نموده‌اند كه به قول آقای خاتمی از حالا وضعيت تقريبا 200 كرسی مجلس معلوم است و اگر در حوزه‌ای هم اصلاح‌طلبان انتخاب شوند، آن حوزه‌ها را هم باطل خواهند كرد.

سناريوی بعدی اقتدارگرايان بعد از مجلس فرمايشی، استيضاح وزرای دولت و سپس بي‌اعتبار كردن خود آقای خاتمی است، و آنان از حالا در فكر برنامه‌ريزی دولت آينده و به كارگيری نيروهای خود هستند.

دكتر احمد شيرزاد كه سخنرانی او در باره فعاليت های هسته ای در مجلس با واكنش های تند جناح راست جمهوری اسلامی روبرو شد، بدون اشاره به نام رهبر و طرح هائی كه از قول او تحت عنوان "توسعه اقتصادی” به سبك چين مطرح می شود گفت:

 بعضي‌ها شايد نظرشان اين باشد كه اگر حاكميت يك‌دست شود، به نفع كشور و باعث توسعه و رفاه اقتصادی خواهد بود، اما به لحاظ تاريخی و تئوريك ثابت شده كه هيچ‌گاه جامعه‌ يك‌صدايی، توسعه و رفاه اجتماعی و اقتصادی به بار نخواهد آورد؛ علي‌الخصوص كه محافظه‌كاران در اين سال‌ها نشان داده‌اند كه تفكرشان در همه‌ زمينه‌ها بسته و محدود مي‌باشد و با تنگ‌نظری كه آنان دارند، روند فرار مغزها و نخبگان كشور افزوده خواهد شد، و يا حداقل بسياری از انديشمندان خود را از صحنه‌ سياسی و فرهنگی كشور كنار مي‌كشند.

شيرزاد در بخش ديگری از صحبت هايش، بار ديگر بدون نام بردن از رهبر گفت:

متاسفانه اقتدارگرايان و محافظه‌كاران بيشتر دنبال افراد مطيع و بله‌قربان‌گو هستند و اين را در عملكرد خود بارها نشان داده‌اند.

وی در ادامه با فراخواندن احزاب اصلاح‌طلب به هوشياری، تاكيد كرد:  زير بار انتخابات فرمايشی و مجلس انتصابی نبايد رفت و ايستادگی و عمل مشترك در شرايط حساس كنونی باعث خنثی شدن ترفندهای انحصارطلبان خواهد شد و استفاده‌ی بهينه از نيروی سرمايه‌ اجتماعی مردم به روند پروسه‌ی اصلاح‌طلبان ياری خواهد رساند.
در پايان جلسه، نمايندگان گروه‌های جبهه‌ دوم خرداد گيلان به طرح نظرات خود پيرامون رد‌صلاحيت‌ها پرداختند و مقرر شد كه تصميم نهايی در اين مورد به جلسه‌ آينده موكول شود.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی