ايران

پيك

                         

از شبكه"بدامن" در كودتای 28 مرداد تا

"گويا A" و "دريچه"

دوقلوهای بهم چسبيده

 

 

در ادامه جنگ روانی سازمان امنيت موازی و سيمای جمهوری اسلامی از طريق ايجاد سايت های اينترنتی، سايت "گويا آ" به تقليد از سايت "گويا" راه اندازی شد. با دريچه، با هم بدنيا آمدند و در واقع دوقلوی هم بودند اما با كمی فاصله. اين سايت و سايت دريچه در واقع "دوقلوهای به هم چسبيده" اينترنتی اند كه در اتاق زايمان امنيتی سيمای جمهوری اسلامی بدنيا آمدند. مادرشان حراست سپاه پاسداران بود و دايه شان بسيج سپاه.
كل اين ماجرا، سايت بازی امنيتی، ماجرای شناخته شده ای در ايران است، گرچه از فن آوری و تكنيك مدرن بهره گرفته باشد. اشاره ما به شبكه كودتائی "بدامن" است كه برای ايجاد جنگ روانی در جامعه و در ميان نيروهای سياسی پيش از كودتای 28 مرداد بوجود آمد و بنا بر اعترافات اشرف پهلوي(خواهر شاه) در خاطرات كوتاهی كه تاكنون از او منتشر شده و مصاحبه ای كه دراين رابطه كرده، با همكاری انگلستان وامريكا بوجود آمدند. كار اين شبكه كه در آن چند روزنامه نگار وابسته دربار و سفارت انگلستان نيز فعال بودند تيره ساختن روابط همه نيروهای سياسی حاضر در جنبش نفت به سود دربار شاهنشاهی بود. آنها موفق شدند در مطبوعات وقت ايران و راديو تهران آن زمان همان نقشی را عليه مصدق، حبهه ملی، آيت الله كاشانی و حزب توده ايران ايفاء كنند كه اكنون همين سايت های امنيتی می كنند. كار آن شبكه جدائی اين نيروها از هم و فراهم سازی زمينه كودتای ارتش شاهنشاهی بود و كار سايت های امنيتی كنونی مقابله با جنبش مردم و دمكراسی و جمهوريت در ايران به سود كودتای خزنده فرماندهان سپاه و بيت رهبری است. ما اطلاعاتی كه درباره اين سايت ها و گردانندگان آن داريم بتدريج منتشر می كنيم تا در امواج حوادث اين نام ها و نقش ها چنان گم نشود كه چند ده سال بعد شخصی به سبك اشرف پهلوی از اين نقش دراين سالهائی كه ما در آن بسر می بريم دهان بگشايد.

 

سايت "گويا A توسط فردی به نام حسين مهرپرور طراحی شد و به روز می شود.

وی از اعضا حفاظت اطلاعات سپاه است كه قبلا در حراست صدا و سيما جزو ابواب جمعی سردار غفور (شمس) بود. او اكنون از عناصر اصلی بسيج سازمان صدا و سيمای لاريجانی است.

حسين مهرپرور نيز مانند نسرين محبيان كه سايت دريچه را طراحی كرده است، كه دانشجو بود. دانشجوی كارشناسی متالوژی دانشگاه تهران كه البته برخلاف نسرين محبيان (خواهر اميرمحبيان تئوری پرداز روزنامه رسالت) ترك تحصيل.
محل به روز رسانی اين سايت دفتر مجهز به انواع كامپيوترها در بسيج صدا وسيما واقع در جام جم می باشد.

البته گاهی اوقات نيز "گويا A" در كافی نتی متعلق به شهرداری تهران، واقع در پارك لاله كه در قرق بسيج اين پارك است به روز می شود.
اخبار اين سايت توسط خبرنگاران پارلمانی صدا وسيما و روزنامه كيهان بنام "روح الله جمعه ای” تهيه می شود.

نظارت عاليه براين سايت با قائم مقام سازمان صدا وسيما، يعنی "آقامحمدی” است كه دستش آلوده به همه اقداماتی امنيتي- قضائی است كه  قاضی سعيد مرتضوی در دادگستری تهران انجام می دهد. آنها تنگاتنگ با هم كار می كنند.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی