ايران

پيك

                         

بيانيه‌ شماره 13 نمايندگان متحصن

از مجلس می رويم

اما تن به سازش نمی دهيم

 

 

ما مسووليت عواقب سوء اين مواضع و اقدامات را كه كمترين آن كاهش اعتماد مردم به نظام، تعميق شكاف حاكميت - ملت، ارائه چهره‌ای خشن، متصلب و متحجر از شرع و در نتيجه گريز مردم از دين، كاهش مشاركت و تضعيف مشروعيت نظام است متوجه اين شورا مي‌دانيم و ضمن احترام به همه نمايندگان شريف مجلس اعلام مي‌كنيم:
حاضر نخواهيم شد در مجلس بمانيم و نظاره‌گر برگزاری انتخاباتی غيرقانونی و فرمايشی باشيم.

حاضر نيستيم به قيمت تكيه زدن بر صندلي‌های مجلس، ننگ سكوت و تمكين در برابر روش‌های استبدادی را بپذيريم.

حاضر نيستيم با خيانت به آرمان‌های ملت لعن و نفرين ملت را برای خويش بخريم و اين لكه سياه را در تاريخ ايران پرافتخار به نام خود ثبت كنيم و سازش نمي‌كنيم چون حق نداريم.
به شما ملت خيانت نمي‌كنيم چون پيمانی كه با خداوند بر سر دفاع از حقوق و منافع شما بسته‌ايم چنين اجازه‌ای به ما نمي‌دهد.

در پايبندی به عهدی كه با شما بسته‌ايم به حمايت هيچ‌كس جز قادر متعال و ذات احديت و مردم شريف ايران نيازی نداريم. لذا اعلام مي‌كنيم ضمن احترام به تلاش‌هايی كه در طی چند روز اخير برای قانع كردن شورای نگهبان صورت مي‌گيرد و ابراز اميدواری برای به نتيجه رسيدن آنها اعلام مي‌كنيم در صورت عدم تمكين به قانون، انتخاباتی كه با اين اقدامات برگزار شود فاقد وجاهت شرعی و قانونی است و در صورت عدم توقف هرچه سريع‌تر روند نامبارك و خسارت‌بار موجود برای كشور و ملت و يا تصميم به برگزاری انتخاباتی غيرقانونی، از نمايندگی در مجلس استعفا و از شركت در انتخابات غيرقانونی و فرمايشی خودداری خواهيم كرد.

و آخر دعوينا ان الحمدالله رب العالمين.

نمايندگان متحصن در مجلس شورای اسلامي».
  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی