ايران

پيك

                         

مصاحبه ميردامادی باخبرگزاری فرانسه

3 احتمال درانتخابات

تاخير- تحريم - انتصاب

 

 

محسن ميردامادی در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه گفت:  

استعفای نمايندگان هنوز قطعی نشده است و آنها در حال حاضر در حال تحصن هستند و درخصوص زمان استعفا تصميم گيری خواهد شد.

اكثريت نمايندگانی كه در حال تحصن هستند می خواهند استعفا بدهند. نامه‌ای آماده شده كه هنوز به امضای آنان نرسيده است.

 از آن جايی كه اين اقدام تصميمی جمعی خواهد بود، من نمي‌توانم بگويم كه چه زمانی به وقوع مي‌پيوندد.

زمانی كه استعفا داديم مخالفين ما خواهند ديد كه تهديد ما يك بلوف نبود.

اگر فضای كنونی تغيير نكند يا به عبارت ديگر اگر افرادی كه به شكل غيرقانونی رد صلاحيت شده‌اند اجازه‌ شركت در انتخابات را پيدا نكنند، ما در اين انتخابات شركت نمي‌كنيم و اين انتخابات را به عنوان انتصابات در نظر مي‌گيريم.
 با اين روند اخير، البته اين احتمال قوی وجود دارد كه دولت مجبور شود انتخابات را به تعويق بيندازد.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی