انتخابات مجلس هفتم

پيك

                         

لغو مراسم جبهه مشاركت

 

پيرو تماسهاي مکرر بسياري از داوطلباني که بصورت غيرقانوني رد صلاحيت شده اند براي شرکت و ايراد سخنراني در اجلاس روز پنجشنبه 25 ديماه در سالن شهداي هفتم تير، از يک سو مشکل داوطلبان رد صلاحيت شده در نقاط دور براي حضور در اين مراسم براي احقاق حق خود جبهه مشارکت ايران اسلامي مراسم سراسري را در روز پنجشنبه لغو و به جاي آن در هر يک از استانها اين مراسم را برگزار خواهد کرد.

زمان و مکان اين مراسم ها متعاقبا به اطلاع خواهد رسيد.

روابط عمومي جبهه مشارکت ايران اسلامي

 

 

سازماندهی

همبستگی های مردمی

 

 

اعضای شورای مركزی جبهه‏ مشاركت در يك جلسه اضطراری مسئله بسيج تمام توان و امكانات خود برای احقاق حقوق همه نامزدهای رد صلاحيت شده را بررسی كرد. در همين جلسه تاكيد شد ممكن است جناح مخالف اصلاحات، دولت و مجلس برای منحرف كردن اين حركت اعتراضی جديد از مسير واقعی آن، برخی از سران اصلاحات را تأييد صلاحيت كند تا جلوی اعتراضات گسترده عليه شورای نگهبان گرفته شود. شورای مركزی جبهه مشاركت تأكيد كرد تمام نيروهای اصلاح طلب تا احقاق حقوق تمامی نامزدهايی كه صلاحيتشان به صورت غير قانوی رد شده است مي‏ايستد و تأييد چهر‏ه‌های شاخص نيروهای اصلاح طلب عاملی برای معوق ماندن روند اعتراضات نخواهد شد. بحث ساماندهی گروه‏ها، جمعيت‌ها و مردمی كه قصد حمايت از نمايندگان متحصن مجلس را دارند نيز در اين جلسه مطرح شد تا مردم به راحتی بتوانند با نمايندگان متحصن خود ارتباط برقرار كنند.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی