انتخابات مجلس هفتم

پيك

                         

روزه سياسی در قم
در حمايت از تحصن

 

 

علی نريمانی عضو كميته سياسی شورای هماهنگی جبهه دوم خرداد استان قم گفت: شورای هماهنگی جبهه دوم خرداد اين استان در حمايت از نمايندگان متحصن در مجلس شورای اسلامی و در اعتراض به رد صلاحيت‌‏های گسترده، روز دوشنبه 29 دی ماه روزه سياسی مي‌‏گيرند.
وی تصريح كرد: اصلاح طلبان و افرادی كه در روز دوشنبه در اعتراض به رد صلاحيت‌‏های گسترده و نيز حمايت از نمايندگان متحصن در مجلس روزه سياسی مي‌‏گيرند، مي‌‏توانند با حضور در محل شورای هماهنگی جبهه دوم خرداد استان قم با نمايندگان متحصن در مجلس اعلام همبستگی كنند.
نريمانی اعلام كرد كه شورای هماهنگی جبهه دوم خرداد استان قم خواستار برگزاری انتخاباتی آزاد و مطابق با موازين قانونی مي‌‏باشد.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی