انتخابات مجلس هفتم

پيك

                         

 زنانی که صلاحيت آنها برای مجلس هفتم تائيد نشده

 

 

سايت زنان ايران اسامی برخی از زنان ثبت نام کننده برای کانديداتوری انتخابات مجلس هقتم را که رد صلاحيت شده اند به شرح زير اعلام كرد: شهلا شركت، مدير مسئول مجله زنان ناهيد توسلی، مدير مسئول مجله نافه زهرا اشراقی، کارشناس وزارت کشور، نوه آيت الله خمينی فخرالسادات محتشمی پور، مشاور سابق امور بانوان وزارت کشور اعظم طالقانی، رييس جمعيت اسلامی زنان، دختر آيت الله طالقانی وحيده طالقانی، دختر آيت الله طالقانی ناهيد پيلوار مديرمسئول روزنامه صبح كوير از حوزه هشتگرد عذرا فراهانی روزنامه نگار از حوزه اراك در ضمن از نمايندگان فعلی مجلس نيز صلاحيت فاطمه حقيقت جو و الهه کولايی رد شده است
  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی