انتخابات مجلس هفتم

پيك

                         

 فوتبالی پراز پنالتی، به سود يك تيم!ا
                                                      سيدمحمدعلی ابطحی                                  

 

 

امروز از روزهای سخت زندگی نسل ما، نسل انقلاب است. گمان نكنيد به اين دليل بودكه تعداد فراوانی از نمايندگان فعلی و تعداد بيشتری از چهره های سرشناسی كه از بيرون مجلس كانديدا بودند توسط شورای نگهبان رد شدند، نه، اين تلخ بود، ولی تلخ تر اينكه احساس كردم كه بنای دموكراسی، رأی مردم و مردم سالاری كه اصل آرمان ما در انقلاب اسلامی 57 بود، در هم می ريزد.

*******

دموكراسی، يا شعار آزادی انقلاب مردم را به مردم سالاری دينی ترجمه كرده ايم. گمان بر اين بود كه با پسوند دينی، اين مردم سالاری اخلاقی تر از همه دموكراسی های غير دينی است. متاسفانه در بيانيه هيأت نظارت بر شورای نگهبان كه بجای آنكه  صادقانه بگويد: قصد داريم قدرت را از دست جناح اصلاح طلب بهر قيمت بيرون بياوريم، به نحو اجمال از روابط غير اخلاقی،اقتصادی، قاچاقچی گری و.... حرف  می زنند. اينها اخلاق است؟

*******

چند روز پيش فكر می كردم، در اين دعوای نفس گير با شورای نگهبان كه دنبال آن بوديم كه رد صلاحيت اصلاح طلبان صورت نگيرد، اگر همه هم تاييد شوند، چقدر اكثريت مردم مأيوس آماده شركت در انتخابات هستند؟! حالا كه با اين رد صلاحيت گسترده كه لابد چنان مشاركت وسيع خواهد بود كه نگو و نپرس!

*******

صبح در مجلس بودم. اعلام اعتصاب و ابستراكسيون شده بود. بيش از 80 نفر از نمايندگان فعلی مجلس رد صلاحيت شده اند. خوب، اگر اينها صلاحيت نداشتند، پس همه قوانين فعلی و آينده نا مشروع می شود!!!! يادش بخير وقتی قرار بود كه قدرت را برای خدمت به مردم بخواهيم. شورای نگهبان روحانيون مجلس را رد نكرده است، حتی اگر گرايش اصلاح طلبانه داشته اند. از شما چه پنهان خيلی شرمنده شدم كه اينطور صنفی نگاه شود. اواخر خوشحال شدم. خبر رسيد دو روحانی اصلاح طلب هم رد صلاحيت شده اند! نفس راحتی كشيدم! اندكی از دوستان اصلاح طلب را هم می ديدم كه از دور می آيند، انگشت به پيشانی می كشند: يعنی آقا شرمنده. شورای نگهبان ما را تاييد كرده است!

******
در دولت هم بحث در مورد رد صلاحيت ها بود. بعضی ها می گفتند كه اصلی ترين بنای انقلاب يعنی رأی مردم دارد فرو می ريزد. برای چه بايد به اين كار ادامه دهيم؟ وزير اقتصاد بهم ريختن اقتصاد نيمه جان كشور بر اثر اين نوع رفتار را ارزيابی می كرد. خرازی هم از اينكه بارها به خاطر اينكه نظام ما مردم سالاری است مشكلات و حملات جهانی را از سر راه برداشته ايم. اگر اين خصوصيت نظام، با اين رفتارها از بين برود، برخورد با حكومت غير مردم سالاری خيلی ساده تر است!

******

همه اين حرفها را به گوش شورای نگهبان رسانده اند. اما چه جوری بايد ثابت كرد كه مردم در دوم خرداد اشتباه كردند و چگونه بايد انتقام از مردمی گرفت كه اين مجلس را بوجود  آورده اند؟

******

بازی فوتبال، معروفترين بازی است كه تقريباً همه قواعد آن را بلدند. دو تيم، دو دروازه دارند كه با هم مسابقه می دهند. داور بازی هم مواظب است كسی خطا نكند. اگر داور افراد يك تيم را اخراج كند و توپ را در اختيار تيم  ديگر قرار دهد كه بدون حضور رقيب به دروازه گل بزنند، عجب بازی پر گلی می شود!!

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی