انتخابات مجلس هفتم

پيك

                         

 

بيانيه نمايندگان

رد صلاحيت شده كرد

 

 

اعضای فراكسيون كرد در مجلس شورای اسلامی، در خصوص رد صلاحيت‌ها بيانيه‌ای صادر كردند.

اعضای فراكسيون كرد در مجلس شورای اسلامی در بيانيه خود نوشتند:

1- رد صلاحيت بعضی از اعضای فراكسيون كردهای مجلس ششم و برخی داوطلبان كرد، قطعا درانسجام فراكسيون كرد و نمايندگان عضو آن نمي‌تواند خللی ايجاد نمايد، بلكه بر عكس اين رخداد، وحدت بين اعضاء را در جهت دفاع از حقوق ملت، بيش از پيش نموده است.

2- اعضای فراكسيون هر نوع ردصلاحيت غيرمستند و غيرقانونی را، در مورد هر شخص و داوطلبی محكوم مي‌نمايد. ضمن آن‌كه به عنوان قانونگذار، اعمال قانون و احراز عدم صلاحيت‌های مستند به سند و براساس قانون را چنان‌چه ثابت شود، تاييد مي‌نمايد.
3- اعضای فراكسيون اعم از كساني‌كه تاييد شده‌اند و افرادي‌كه به ناحق و برخلاف قانون رد شده‌اند، به احترام قانون و در جهت دفاع از حقوق ملت، تا رسيدگی به شكايات و اعتراض‌ها و اعلام نتايج تجديدنظر، منتظر خواهند ماند.

بديهی است، پس از پايان مهلت مذكور، تصميمات مقتضی اتخاذ و از طرق گوناگون، مردم شريف را مستحضر خواهند كرد.


كانديداهای ردصلاحيت شده كردستان:

‌١-  عبدالله سهرابی نماينده‌ی مريوان و سروآباد

‌٢-  سيدمسعود حسينی نماينده‌ی قروه

‌٣-  بهاءالدين ادب نماينده‌ی سنندج

‌٤-  جلال جلالي‌زاده نماينده‌ی سنندج

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی