انتخابات مجلس هفتم

پيك

                         

 سخنرانی سردار همدانی- آپارتايد نظامي
جانبازان، معلولان و فرماندهان خودی و غير خودی!

 

 

سردار"حسين همدانی” فرمانده لشكر پياده مكانيزه 27 محمدرسول‌ا... سپاه گفت: اين نمايندگانی كه در مجلس متحصن شدند اگر نه اعدام، بايد حكم زندان ابد برای آنان داده شود.

او كه دوشنبه شب 22 دي‌ماه در آيين «شبی با خاطره» در حسينيه قلعه شاهرود سخن می گفت افزود:

من امروز با آقای «مرتضوي» دادستان تهران صحبت كردم و گفتم چرا دستگاه قضايی و سيستم اطلاعاتی ما در برابر اين حركات ساكتند. اينها(نمايندگان) كه هركس خلاف كند از او حمايت مي‌كنند قانونگذار نيستند. حالا چرا كه ما بايد ساكت بنشينيم‌؟ نه دين، نه خدا، نه پيغمبر اين را از ما نخواسته‌اند، رهبری هم اين را از ما نخواسته، آيا نگفتند (رهبر) چون خواص ساكت شدند كار به اينجا كشيده شد و امام حسين(ع) هم به همين خاطر كشته شد.

امروز شما در شاهرود 14 گردان سازماندهی شده عاشورا داريد. با همين نيرو مي‌توان كشور را اداره كرد و ما در حوادث تهران ديديم كه اين نيروهای بسيج چه كرد.(اعتراف به نقش بسيج در به آشوب كشيدن تهران در حوادث تيرماه گذشته و متعاقب آن دستگيری ملی مذهبی ها به بهانه حوادث تيرماه)

سردار همدانی بی آنكه به روی خود آورد كه چه تعداد از نمايندگان كنونی مجلس جزو سرداران بسيج و سپاه در دوران جنگ بوده اند و يا چه تعداد عظمی از رد صلاحيت شدگان مجلس هفتم جزو مجروحان و معلولان جنگ اند مدعی شد:

ما در زمان ( دولت بازرگان و بنی صدر) غفلت كرديم و تاريخ دارد تكرار مي‌شود. امروز عده‌ای دارند همان حركات خائنانه را مي‌كنند. وقتی مديريت جنگ به دست حزب‌الله افتاد اينها خانه‌نشين شدند، اما پس از جنگ دوباره بيرون آمده‌اند. بعضاً بورسيه تحصيلی گرفتند و به خارج رفتند و پس از جنگ آمدند و گفتند چرا جنگ كرديد و دفاع مقدس و شهادت رزمندگان ما را زيرسؤال بردند. چون برخورد نكرده‌ايم اينها گستاخ شده‌اند، به رهبری جسارت كردند كسی جلوشان را نگرفت، حتی به امام حسين(ع) جسارت كردند كه رضاشاه جرأت اين كار را نداشت.

فرمانده لشكر 27 محمد رسول‌ا... گفت: حضرت امام گفتند مجلس در رأس امور است اما به چنين مجلسی كه 70 درصد وقتش را صرف مسائل سياسی مي‌كند و اين با مدرك قابل اثبات است.  نماينده‌ای كه 70 درصد وقتش را بيرون از مجلس است و بقيه وقتش را هم با موبايل كار اقتصادی كرده كی مي‌خواهد مشكل مردم را حل كند .

بعضی از اين 85 نماينده متحصن پی بردند كه كارشان اشتباه بوده و داشتند به مجلس برمي‌گشتند اما «بهزاد نبوي» مانع شكستن تحصن آنان شد و آنها را برگرداند.

مشاور رئيس‌جمهور هم به آنها پيوسته، وزيرخارجه اسپانيا در جمع آنان حاضر شده و خانم شيرين عبادی هم آنجا رفته، اين كجايش مجلس است.

چه كسی اينها را به مجلس فرستاده؟ همين ما مردم اينها را فرستاديم، اينها فريبمان دادند و ما اشتباه كرديم، اما در اين انتخابات اشتباهمان را تصحيح مي‌كنيم.

امروز اگر همان مديران جنگ با همان روحيه همنفسی با شهيدان، جسارت داشته باشند و نترسند همانطور كه برای برپايی نماز، قربتا الي‌ا... جلو بياند و كانديدا شوند، بايد به مجلس بفرستيمشان، وگرنه شهدا فردا يقه ما را خواهند گرفت. (البته منظور همدانی همفكران خودش است، والا هم در مجلس ششم جانباران و معلولين جنگ نشسته اند، هم در زندان از خيلی معلولان و سرداران و جانبازان جنگ به جرم اصلاح طلبی نشسته اند و هم در ليست رد صلاحيت شدگان انبوهی از اين قربانيان قرار دارند.)

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی