انتخابات مجلس هفتم

پيك

                         

 همايش اعتراضی
در پارك شهرتهران

 

 

جبهه مشاركت ايران اسلامی با دعوت از تمامی رد صلاحيت شدگان غيرقانونی و كسانيكه با اعمال سليقه جناحی در سراسر كشور رد صلاحيت شده اند، مستقل از گرايشات و تعلقات فكری و سياسی آنان دعوت كرد تا در همايش اعتراض به رد صلاحيت شدگان غيرقانونی حضور يابند.

در اين فراخوان از همه فعالان سياسی، انديشمندان، روشنفكران، دانشجويان، دانش آموزان، فرهنگيان، كارگران و ساير اقشار جامعه كه به روند بررسی صلاحيت داوطلبان اعتراض دارند و آنرا برخلاف اصول برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه می دانند دعوت شده است تا در آن شركت كنند. مكان اين همايش سالن شهدای هفتم تير – ضلع شمالی پارك شهر اعلام شده است.
  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی