انتخابات مجلس هفتم

پيك

                         

 همبستگی330 ستمديده
و فعال سياسی با تحصن مجلس

 

 

بيش از 330 تن از فعالان سياسی، فرهنگی و دانشگاهی با انتشار بيانيه ای از تحصن نمايندگان مجلس پشتيبانی كردند. در اين نامه با اسامی شخصيت های بسياری برخورد می كنيم كه اغلب يا زندانی زمان شاه و جمهوری اسلامی بوده اند و يا در طی 6 سال گذشته به جرم اصلاح طلبی مدتی را در زندان گذرانده اند. همچنين، نكته مهم ديگر قرارگرفتن نام هائی در كنار هم است كه اغلب وابستگی های سازمانی مشخص خود را دارند اما در اين نامه كنار هم موضع گرفته و از تحصن مجلس حمايت كرده اند. درمجموع، آنها را می توان ستمديدگان و زندان كشيدگان سياسی ايران ناميد. متن نامه واسامی امضاء كنندگان به شرح زير است:

به نام خدا

مردم آگاه ايران

آميزه ای از تنگ‌نظری و انحصارطلبی بار ديگر كشور را در آستانه يك تنش جدی قرار داده است. همانطور كه انتظار مي‌رفت بخش انتصابی حكومت با رد صلاحيت گسترده داوطلبان نمايندگی دوره هفتم مجلس، مانعی جدی در برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه ايجاد كرده است. با وجود تذكرات خيرخواهانه همه طرفداران دموكراسی و سربلندی ايران، يكبار ديگر منافع گروهی و جناحی بر منافع ملی ترجيح داده شد و حقوق ملت قربانی گرديد. خوشبختانه نمايندگان شجاع و مردمی مجلس ششم، همچون موارد پيشين در برابر اين نقض آشكار حقوق اساسی ملت ايستاده‌اند و نام مجلس ششم را در تاريخ آزادی خواهی، عدالت‌طلبی و پيشرفت‌جويی مردم ايران بلند گردانيده‌اند.

ما امضاءكنندگان اين متن ضمن اعلام پشتيبانی همه‌جانبه از نمايندگان متحصن در خانه ملت و نيز اقدام شجاعانه و مسئولانه وزرا و استانداران سراسر كشور اعلام مي‌داريم كه دفاع از آزادی انتخابات را از اصولی مي‌دانيم كه به هيچ‌وجه نبايد نقض شود. انتظار مي‌رود همه اصلاح‌طلبان و دموكراسي‌خواهان با تمام قوا از اين اصل اساسی دفاع كنند. ما همچنين اعلام مي‌كنيم آماده‌ايم همگام با نمايندگان آزاده و اصلاح‌طلب مجلس، تمامی روش‌های مسالمت‌جو، كارآمد و قانونی را برای مقابله با نقض حقوق مردم و تلاش برای تبديل انتخابات آزاد به انتخابات نمايشی مورد استفاده قرار دهيم. موضع ما در مورد انتخابات كاملاً به ميزان پيشرفت و نتيجه‌ بخشی كوشش‌ها برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه بستگی خواهد داشت و با حساسيت نسبت به اعمال نظارت مطلقه استصوابی توسط نهادهای انتصابی همراه خواهد بود.

زمان آن رسيده است كه همه نيروهای سياسی، فرهنگی و دانشگاهی، آگاه و متحد در جهت حفظ و احيای حقوق ملت اقدام كنند. حمايت مردم از نمايندگان شجاع مجلس شرط هرگونه اقدام پيروزمندانه در جهت دستيابی به دموكراسی است.

بابك حميدرضا، ابوذری عباس، احراری حميد ،احمدی امويی بهمن، احمدی نعمت، احمدی نعمت، اربابی حسن، ارغنده‌پور كريم، آزادی اسماعيل، اسلاميه سعيده، اشرفی مرتضي؛ اشفاق مرتضی، آصفی حميد، افصحی علی، آقاجری زهره، آقايانی زهره، آقايی ساسان، آقايی مسعود ، اقتداری جلال ، اكبرزاده حسن ، اكبرين محمدجواد ،اكرمی علی ،آملی مقدم ناصر ، اميراحمری محمود ، اوصيا بهمن ، ايزدی حسن ،ايزدی مصطفی ،بازرگان ابوالفضل ،بازرگان عبدالعلی ،بازرگان فرشته ،بازرگان محمد نويد ،بازرگانی كمال‌الدين ،باستانی حسين ،باقی عمادالدين ،بتانج حسن ،بختيارنژاد پروين ،بديعی ماشاءالله ،بديع‌زادگان علي‌اكبر ،بديعی مجتبی ،بذرپور محمد ،برهانی رحمت‌الله ،بسته‌نگار محمد ،بلوری محمد ،بنی اسدی محمد حسين ،بني‌يعقوب ژيلا ،بهرامی داود ،بهزادی محمد ،بهروزی محمد ،بيطرف صفا ،پاك‌مهر پيمان ،پايا حسين ،پايا علی ،پدرام مسعود ،پهلوان نصير آرش ،پوراستاد وحيد ،پوراظهری عباس ،پورثانی محسن ،علی پورعزيزی ،سعيد پويان ،رضا پيش بين ،محمود ،پيش‌بين صفر ،پيمان حبيب‌الله ،پيمان مجيد ،تاج‌زاده سيد مصطفی ،تهرانی رضا توانا كامبيز ،

توسلی سارا ،توسلی عبدالله ، توسلی غلامعباس

توسلی محمد ، توسلی محمدرضا ،توكل خالد ،توكل محمد ،تولائی مجيد ،جابری مجيد ،جعفرزاده افشين ،جلائی پور حميدرضا ،جمشيدی ايرج ،جمشيدی فريده ،جهانگير علي‌محمد حاج اميری، نعمت‌الله حاجی رضا ،حافظی بهمن ،حجاريان سعيد ،حجازی طه ،حريری حسين ،حسنی مهدی ،حسينی سيدحسن ،حق‌پناه بهزاد ،حكمت علی ،حكيمی ابوالفضل، حكيمی عبدالكريم، حكيمی مجيد، حمسی محمدرضا ،حيدری كاظم ،حيدری محمد ،خائف جعفر ،خانيكی ابراهيم ،خدابخش علی ،خدادادی ابراهيم ،خرم اميد ،خسروانی نازنين ،خسروی محسن ،خضوعی حشمت‌الله ،خليل نيا محمد ،خورشند مريم ،خوش محمدی اسماعيل ،خوش‌چهره جلال ،خيرانديش هوشنگ ،دادخواه سيد محمد علی ،دادفر رسول ،دارالشفائی بهمن ،دانشيان محمد مهدی ،درايتی مصطفی ،دردكشان محمود ،درودی سعيد ،دروديان محمدحسين ،دستگاه‌دار وحيد ،دفتری پروين‌دخت ،دل‌آسايی محمود ،دهقان نژاد عباس ،دوانی مسيب ،ديداری اكرم ،ديهيمی خشايار ،ذوالفقاری حسين ،رئيس طوسی رضا ،راهب آرش ،رجائيان محمدجواد ،رجايی عليرضا ،رحمانيان مهدی ،رسائل اميرحسين ،رسولی محمد صادق ،رشتيان سعيد ،رضائی احمد ،رضائی اصغر ،رضائی بيوك ،رضائی عبدالعلی ،رضائی محمد ،رضاخانی بهمن ،رضوي‌فقيه سعيد

رعيتی مهدی

رفيع‌زاده شهرام

رفيعی حسين

رهبر محمد

رهنما مهدی

روح محمد جواد

زاهد فياض

زرافشان حسن

زره‌ساز مجال

زمان حسين

زمانی محمد ابراهيم

زندي‌نيا پرويز

زهدی محمدرضا

ساري‌خانی عليرضا

ساعی احمد

سام‌گيس بنفشه

ستوده معصومه

ستوده نسرين

سجادی داريوش

سحابی عزت‌الله

سحابی فريدون

سحابی هاله

سحرخيز عيسی

سرچمی محمد

سروش عبدالكريم

سعيدی فريدون

سعيديان‌فر جعفر

سلطانی ابراهيم

سلطانی عبدالفتاح

سيدزاده سيدرضا

سيف‌زاده سيدمحمد

سينائی وحيد

شاددل بصير محمود

شاكرين ابراهيم

شامخی تقی

شاملو علی

شانه چی محمد

شاه‌حسينی حسين

شجاعی مسعود

شريعتی سعيد

شريف محمد

شمبوری الله‌وردی

شمس‌الواعظين ماشاءالله

صادقی بهناز

صادقی محمود

صباغيان هاشم

صدر حاج‌سيدجوادی احمد

صدر رضا

صراف مهدی

صفائي‌فرد عباس

صلواتی فضل‌الله

صميمی كيوان

ضرغامی علی اشرف

ضرغامی فريدون

طالقانی اعظم

طالقانی حسام

طالقانی طاهره

طالقانی نرگس

طاهری اكبر

طاهری رئوف

طاهری فرهاد

طاهری محمد

عرب‌زاده حسن

عرب‌سرخی فيض‌الله

عزت‌زاده حسين

عطوفت روئين

علوی شهين

علوي‌تبار عليرضا

عليزاده طباطبائی محمود

عليزاده نائينی علی

عمادی محمدجعفر

عموزاده خليلی فريدون

غروی علي‌اصغر

غروی عليرضا

غفارزاده سام

غفارزاده سعيد

غفاری مسعود

غفرانی علی

غلامرضا كاشی محمدجواد

غلامی احمد

غنمی مهدی

فاضل ميبدی محمدتقی

فتوره‌چی نادر

فراهانی مجيد

فرزدی غفار

فريد اعلم حسن

فلاح مرتضي

فولادی علی

قابل احمد

قابل هادی

قاسمی سهيلا

قاضی فرشته

قدرخانی ثمانه

قديانی ابوالفضل

قريشی مسعود

قشقايی خسرو

قشقايی ماهرو

قلي‌زاده رحمانقلی

قنبرپور سينا

قندي‌زاده عبدالمجيد

قهاری نظام‌الدين

قهرمانی مصطفی

قوچانی محمد

قياسی حجه‌الله

كارگشا رحمان

كاظمی امير

كاظميان مرتضی

كاعلان مهدی

كاكاوند محسن

كاوه فرهاد

كديور محسن

كديور منوچهر

كرمی مهران

كريمي‌مجد رويا

كمالی احمدسرايی فاطمه

كميليان ناصر

كهزادی پروين

كوثری يعقوب

كيانوش‌راد محمد

گلابی جعفر

گل‌افزا بيژن

گوارايی فاطمه

لدنی مسعود

لطفی مجتبی

لولايی يوسف

مؤمنی محمود

متقی سيد حميد

متقی محمد تقی

مجردی زهرا

محسنی عليرضا

محققی محسن

محمدی اردهالی احمد

محمدی اردهالی محمد

محمدی داود

محمدی نرگس

محمودی نرگس

مدنی سعيد

مدنی علی

مرتاضی لنگرودی مرضيه

مسكين مصطفی

مسموعی رضا

مصطفوی ليلا

مصطفوی مصطفی

مصلحی عباس

مظفر محمدجواد

مظفری فيروز

معظمی علی

معين‌فر علي‌اكبر

مقدم مرتضی

ملتی فهيمه

ملكی محمد

مميزی هرمز

منتجبی اكبر

منتظری احمد

منتظری سعيد

منصوريان خسرو

مهدوی اميرحسين

مهرگان اميد

موسوی محمد

ميرابراهيمی روزبه

ميرخانی امير

ميرزاده وحيد

ميرزايی الله‌ كرم

ميرزايی حسين

ميرشمس شهشهانی

ميزآخوری ابوالفضل

نادری غلامحسين

نجفی اميرعباس

نراقی حسن

نظری اردبيلی داور

نعيم‌پور محمود

نكوروح محمود

نكوفر اميد

نمازي‌خواه سحر

نوحی سعيد

نوربخش فخرالسادات

نوربخش منوچهر

نوروزی كامبيز

نوري‌فر محمد

هاديان ناصر

هاشمی ناصر

هندی عليرضا

هوشمند احسان

هوشمند رضوی مسعود

واعظ عبايی مهدی

والی علي‌اكبر

وحيد دستجردی حميد

ورپايی رسول

ولي‌بيك جليل

وهدالو ناصر

ويسی مراد

ياوری رحيم

يحيايی علي‌فريد

يزدی ابراهيم

يوسفی حامد

 

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی