ايران

پيك

                         

 خاتمی خطاب به استانداران
محكم بايستيد
يا با هم می مانيم و يا با هم می رويم!
ا

 

 

استانداران كشور با سيد محمد خاتمی رييس‌جمهوری ديدار كردند. در اين ديدار خاتمی با اشاره به اهميت و جايگاه مجلس به عنوان نماد مردم‌سالاری گفت:

مجلس از اركان و در خدمت و چهارچوب نظام است و نبايد فقط از يك سليقه و گرايش خاص در جامعه نمايندگی كند. ظاهر قانونی نبايد دستاويزی برای ضربه زدن به روح قانون شود. كسی مي‌تواند مجری و ناظر بر انتخابات باشد كه شرط بي‌طرفی را رعايت كند. ما پاسدار امانت مردم هستيم و بايد با وجود گرايش و سلايق خاصی، بدون پيش‌داوری به وظيفه خود عمل كنيم.

معتقدم با دلايل مختلف مي‌توان ثابت كرد كه در ردصلاحيت‌ها، رعايت بي‌طرفی نشده است. معيارها و ملاك‌هايی بايد براساس آن تصميم‌گيری شود، رعايت نشده و بايد تجديدنظر شود.
 من به عنوان رييس‌جمهور دولت از استانداران مي‌خواهم تا به دور از جنجال و هياهو، اطلاعات خود را در اختيار رييس‌جمهوری و مردم قرار دهند.
 اعتقاد بنده اين است كه در جمهوری اسلامی نمي‌توان سكولاريسم و لايئيسته را حاكم كرد و ما مخالف آن هستيم، اما جمهوری اسلامی مي‌خواهيم كه در آن هم جمهوريت و هم اسلاميت حفظ شده باشد.

دوم خرداد تبار خود را از انقلاب اسلامی مي‌داند و بر جمهوريت نظام به شدت تاكيد مي‌كند اسلامی كه من مدافع آن هستم ، اسلامی است كه از هر كس كه در چارچوب های قانون جمهوری اسلامی حركت كند ، حمايت كرده و آزاديهای مشروع او را تامين مي‌كند .
 بسياری از شعارهای ما محقق نشد كه البته همه آن به رييس جمهور مربوط نمی ‌شد ، اما حالا مي‌گوييم اگر آزادی مخالفين تاييد نمي‌شود ، چرا موافقين كه به اصل نظام و انقلاب اسلامی اعتقاد دارند بايد محدود و حذف شوند .
 ما با اصلاحات بازی و شوخی نمي‌كنيم . همه سلايق و گروهها كه به اصول و مبانی پايتندند بايد بتوانند در انتخابات شركت كنند و اين حداقل فضای مردمسالاری دينی است .
 ما رغبتی برای در صحنه بودن نداريم و شيفته قدرت نيستيم ولی بايد از راه و رای مردم حفاظت كنيم. البته ملت ايران در طول اين سالها شاهد حركتی سهمگين برای مقابله با جريان ، فكر و سليقه ای كه در دوم خرداد تجلی كرد ، بودند كه ادامه نيز دارد .
 نبايد شرايط را به گونه‌ای پيش برد و به هر وسيله‌ای متوسل شد كه مردم نتوانند انتخابات آزاد داشته باشند.

رسالت تاريخی من به عنوان معتمد مردم در اين مقطع ايجاب مي‌كند كه اجازه ندهيم اين تقابل‌ها با سوء استفاده از معيارهای قانون و يا زير پاگذاشتن آن به منظور دستيابی به ابزار قدرت با روش‌های غير قانونی محقق شود و ما آن را تحمل نخواهيم كرد.
 
شعار من اعتدال، هم راهبرد و هم راهكار است و بر اساس آن با همه كسانی كه به نحو افراطی رفتار كردند، برخورد كرده‌ام و همواره مرزهای خود را با كسانی كه چارچوب‌های جمهوری اسلامی را قبول ندارند، جدا كرده‌ام.

من مخالف حرف زدن افراطي‌ها نيستم، اما نبايد آنها محور شوند و تمام جريان دوم خرداد را با عناوين چون وابسته و جاده صاف كن آمريكا بكوبند.
 با همه مسوولان از جمله مقام معظم رهبری ديدار و گفت و گو كرده‌ام و معتقدم اگر معيارهای رهبری در خصوص صلاحيت‌ها و حضور مردم كه به شورای نگهبان هم توصيه شده رعايت شود، نگراني‌ها رفع خواهد شد و من انتظار دارم و اميدوارم شورای محترم نگهبان كه آخرين مرجع رسيدگی به صلاحيت است با سعه صدر و حسن نيت در احكام هيات‌های نظارت تجديدنظر كند و زمينه انتخابات پر شور را فراهم آورد.
 آنچه در رد صلاحيت‌ها انجام گرفته، مناسب نبوده است، لذا از استانداران مي‌خواهم تا آنجايی كه دليل و مدركی محكمی وجود دارد، قاطعانه بايستند.  ما با هم مي‌رويم، با هم مي‌مانيم و ما معتقديم كه همه بايد محكم بمانيم و اگر روزی از ما خواستند كه صحنه را ترك كنيم همه با هم اين كار را انجام خواهيم داد. نااميد نيستيم و با ادامه رايزني‌ها اميدواريم كارها به نتيجه برسد.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی