ايران

پيك

                         
حنا مخملباف
جايزه فستيوال
"فيلمكس" را برد
 

 

حنا مخملباف با فيلم لذت ديوانگی برنده جايزه هيات داوران جشنواره فيلمكس ژاپن شد.
اين فيلم روايتی
است مستند از تلاش و دشواری های كار خواهرش سميرا مخملباف در انتخاب يك هنرپيشه افغانی. سايت های خبری افغان می نويسند: خانواده مخملباف اولين فيلمسازان ايرانی هستند كه در صحنه افغانستان قدم گذاشته و تاكنون با ساختن حدود 10 فيلم برای افغانستان ركورد دار صحنه فيلمسازی در افغانستان به شمار می آيند. اين خانواده با تعدادی معترض نيز در اين حيطه روبرو هستند كه می گويند خانواده مخملباف افغانستان را كشوری با مردمی عقب مانده به تصوير كشيده است.

جايزه جوانترين فيلمساز جهان برای حنا مخملباف

حنا مخملباف، چهارده ساله كه با اولين ساخته خود "لذت ديوانگی” در بخش هفته منتقدين جشنواره ونيز پذيرفته شده بود، موفق به دريافت جايزه جوانترين فيلمساز جهان از ششمين دوره جشنواره ونيز شد.

به گزارش خانه فيلم مخملباف، اولين جايزه بين المللی حنا مخملباف، پنجاه و هفتمين جايزه بين المللی خانواده مخملباف است كه طبق سنت اين خانواده به موزه سينمای ايران اهدا می شود.
حنا مخملباف دختر كوچك محسن مخملباف،
كارگردان ايرانی است كه پيش از اين، فيلم اول خود را به نام «روزی كه خاله ام مريض بود» را در حالی كه فقط هشت سال داشت، ساخت.

  
 
                      بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی