اخبار

پيك

                       
 
تاكيد دوباره خاتمی بر غير قانونی بودن تشكيلات موازی اطلاعات

 

حجت‌الاسلام‌والمسلمين سيدمحمد خاتمی، در ديدار با وزير اطلاعات ومديران اين وزارتخانه گفت: «امروز مهمترين بهانة آمريكا برای توجيه تجاوزات خود، مبارزه با تروريسم و ادعای ايجاد آزادی و دموكراسی است. اگر تلاش مردم بزرگ ايران در استقرار مردم‌سالاری دينی موفق شود، اين حركت سرمشق ساير ملت‌های مسلمانی مي‌شود كه از ايسم‌ها و خشونت‌های مطرح شده در دنيای اسلام خسته شده‌اند. خاتمی نگرانی غرب را از افراط‌ گرايی در دنيای اسلام خاطرنشان ساخت و گفت: "جمهوری اسلامی هم مخالف كسانی است كه شعار “هركس با ما نيست پس دشمن است” را سر مي‌دهند و هم مخالف كسانی است كه شعار مي‌دهند “هركس با ما نيست پس كافر است. ايران، افراط ‌گرا نيست و آنچه در حركت امام (ره)، مردم و قانون اساسی متبلور است، سازگاری با آزادی و دموكراسی منطبق بر باورهای بومی خود مي‌باشد. معتقدم اگر حركت‌ها و رفتارهايی در اجرا، تقنين و قضا در جمهوری اسلامی وجود داشته باشد كه سبب لكه‌دار شدن چهرة نظام اسلامی شود، بايد به دنبال دست‌هايی گشت كه مي‌خواهند تجربة حكومت اسلامی ناموفق شده و با افتضاح از صحنه خارج شود."
خاتمی از مجموعة وزارت اطلاعات خواست تا در اين جهت به شناسايی طرح‌هايی بپردازند كه مي‌خواهند چهرة پاك امام (ره) و دستاوردهای ملت را لكه‌دار كنند و كاری كنند كه اين تجربه با شكست مواجه شود.
رييس‌ جمهور با قدردانی از عملكرد وزارت اطلاعات در عرصه‌های مختلف، مهمترين كار دست‌اندركاران اين وزارتخانه را ارائة آگاهی و شناخت به منظور رفع سوء تفاهم‌ها و تصميم‌سازی دانست.
خاتمی با تأكيد بر اينكه در فعاليت‌های اطلاعاتی وزارت اطلاعات بايد محور باشد، هرگونه ايجاد تشكيلات موازی را خلاف قانون اساسی و به زيان نظام ارزيابی كرد.

ديدار با رهبر
همچنين وزير اطلاعات و مديران اين وزرات خانه با رهبر جمهوری اسلامی نيز ديدار كردند. در اين ديدار نيز رهبر از هماهنگی و هوشياری دستگاه‌های مسئول در جريان حوادث خرداد و تيرماه گذشته تاكيد كرد و گفت: "تا هنگامی كه هوشياری وجود داشته باشد هيچ‌يك از توطئه‌ها و رجزخواني‌های دشمنان نظام به نتيجه نخواهد رسيد."

 
 
                   بازگشت به صفحه اول
Internet
Explorer 5

 

ی